Schilderwerken en decoratie bso

6 schilderwerk en decoratie bso

3e graad / BSO
Download brochure

Schilderen-decoratie ...

Hier kleuren we je toekomst.
Schoonheid in kleur en stijl!

Typisch voor deze richting

  • Leer je alle technisch-theoretische voorbereidingen voor je eigen project: kleurenleer, concept, schetsen, kennis van ondergronden, kostprijsberekeningen, gereedschappen en materialen;
  • diep je de schildertechnieken dekkend en niet-dekkend schilderwerk uit;
  • leer je behangtechnieken uitvoeren en vloerbekledingen plaatsen;
  • wordt de algemene vorming thematisch en projectmatig benaderd;
  • leer je het Frans én het Engels functioneel gebruiken;
  • bieden we de mogelijkheid om het attest veilig werken op hoogte – rolsteiger module 2 te behalen;
  • organiseren we stages bij aannemers schilder- en decoratiewerken en praktijklessen in realistische projecten, vaak ook buiten de school;
  • versterken we de technische en praktische vorming door samenwerkingen met bedrijven uit de regio.

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
project algemene vakken 4 4
lichamelijke opvoeding 2 2
TECHNISCH-PRAKTISCHE VAKKEN
technische vorming: schilderwerk en decoratie 7 7
uitvoering schilderwerk en decoratie 17 17
werkplekleren: stage 10 dagen 20 dagen

Wat erna

Vervolgopleidingen: 

Na de derde graad bso schilderwerk en decoratie kan je doorstromen naar het zevende specialisatiejaar bso decoratie - restauratie schilderwerk.

Tewerkstellingsmogelijkheden: 

Na je opleiding word je tewerkgesteld als polyvalent schilder, behanger, vloerbekleder.