labo

6 techniek - wetenschappen tso

3e graad / TSO
Download brochure

In deze tso-richting techniek-wetenschappen staan de toegepaste wetenschappen centraal. Je hebt een brede interesse voor STEM en je bent goed in wiskunde. Je kan analytisch werken en je hebt voldoende voorkennis van wiskunde en wetenschappen uit het 4e jaar.

Typisch voor deze richting

  • In de lessen toegepaste biologie leer je over de cellulaire opbouw van levende wezens en stofwisseling, de basisprincipes van de microbiologie, erfelijkheid en evolutie.
  • In de lessen toegepaste chemie bestuderen we de fijnstructuur van materie, het chemisch evenwicht, koolstofchemie en analytische chemie.
  • In de lessen toegepaste fysica komen onder meer volgende onderwerpen aan bod: elektrodynamica, elektromagnetisme, kinematica en dynamica, trillingen en golven, elektronica, kernfysica en de dynamica in vloeistoffen.
K3 biologie dna
K3 labo
  • In de labo lessen passen we de thema’s van de drie wetenschappen toe door waarnemingen, experimenten en metingen.
  • In vergelijking met aso wetenschappen is er veel meer tijd voor labowerk en simulaties. Om de resultaten te verwerken heb je goede ICT-skills en ben je bereid labo verslagen te schrijven.
  • De lessen wiskunde vragen voldoende inzicht en abstractievermogen. Het pakket van 6 uur is qua moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met wiskundige richtingen in aso. Maar de klemtoon ligt op het toepassen van de wiskunde in de wetenschappen.
  • In deze studierichting benaderen we de vreemde talen eerder praktisch.

Extra's

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
STEM - VAKKEN
wiskunde 6 6
toegepaste biologie en labo 3 2
toegepaste chemie en labo 5 6
toegepaste fysica en labo 4 4

Wat erna

Na de derde graad TSO techniek-wetenschappen – STEM kan je doorstromen naar een academische bachelor en master in het hoger onderwijs.