bouw bso

bouwtechnieken

2e graad / Dubbele finaliteit
Download brochure

Bouwtechnieken is een studierichting in het STEM-domein die  voorbereidt op doorstroom naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

In deze studierichting

 • leer je in de cluster onderzoek een duurzaam bouwproject ontleden en maak je al onderzoekend kennis met eigentijdse materialen, constructies en uitvoeringsmethoden die nodig zijn om een project te realiseren;
 • maak je in de cluster organisatie op je eigen laptop uitvoeringstekeningen met een CAD- programma, stel je een planning op, maak je de werkvoorbereidingen en bereken je de kostprijs van een project;
 • oefen je in de lessen uitvoering de basistechnieken van het metselen, bekisten, betonneren en isoleren en realiseer je een eigen duurzaam bouwproject in een realistische leeromgeving;
 • oefen je wiskundige technieken en methoden;
 • leer je het Nederlands, Frans en Engels functioneel gebruiken en krijg je een brede algemene vorming.

Onze accenten

 • De lessen gaan door in vernieuwde werkplaatsen, alle vaklokalen zijn uitgerust met actueel didactisch materiaal.
 • We werken projectmatig met up-to-date cursusmateriaal.
 • In alle algemene en technische vakken is er een sterke integratie van ict-vaardigheden.
 • Zorg voor mens, milieu, veiligheid en preventie staan altijd voorop.
 • We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling.
 • We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met regelmatige zelfevaluatie en feedback en een transparant evaluatiesysteem.

Lessentabel

3de jaar 4de jaar
ALGEMENE VORMING
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
wiskunde 3 3
natuurwetenschappen 1 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
maatsch., economische en artistieke vorming 1
lichamelijke opvoeding 2 2
TECHNISCH-PRAKTISCHE VORMING
technische vorming bouwtechnieken 5 6
uitvoering bouwtechnieken 8 8

Wat erna

Na de tweede graad D/A bouwtechnieken kan je

 • doorstromen naar de derde graad D/A bouwtechnieken;
 • overstappen naar een aanverwante studierichting in de derde graad A finaliteit.