Afdeling wetenschappen -  Bouw jij mee aan de wereld van morgen?

Wiskunde

Brede algemene vorming

Chemie en wetenschappen

Individuele begeleiding

Elektriciteit en elektronica

Programmeren 

STEM en Engineering

Geïntegreerde lessen
STEAM lab