Een laptop voor elke leerling

28/03/2020 Engineering

Voor de infobrochure over het laptopproject: klik hier.

Guldensporencollege campusen Engineering en Gullegem willen de leerlingen maximaal voorbereiden op de toekomst.

Naast kennis zetten we daarom ook in op het aanleren en inoefenen van heel wat vaardigheden.
Zo krijgen ICT-vaardigheden en digitale geletterdheid een uitgesproken plaats in de vorming van onze leerlingen.

Vanaf 1 september 2020 zullen alle leerlingen van het derde en het vierde jaar over een laptop moeten beschikken om deel te nemen aan de lessen.
De school kiest er bewust voor om alle leerlingen één uniform toestel te laten aankopen.
Een stevig toestel, geschikt voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren en met garanties op ondersteuning bij defecten of problemen.

Het gebruik van een laptop in de les biedt nieuwe mogelijkheden om leerstof aanschouwelijk en met afwisselende werkvormen aan te bieden.
Leerlingen kunnen met de laptop tijdens de les zelfstandig aan de slag of vlot met medeleerlingen samenwerken.
Ook voor het extra inoefenen van leerstof en het aanbieden van degelijk lesmateriaal biedt de laptop in de klas meer mogelijkheden.
Bovendien heeft elk leerling op zijn eigen laptop de juiste versie van legale software voor technische vakken ter beschikking, ook om thuis verder te oefenen of opdrachten af te werken.

De school werkt voor de aankoop van de laptops samen met Signpost, een bedrijf dat laptops met servicegarantie bij ons op school levert.
Op die manier kan, bij elk probleem dat zich stelt, onmiddellijk en op school voor een oplossing gezorgd worden.
De aankoop wordt georganiseerd door de school en de betaling gebeurt via een huur-koop systeem met een afbetaling gespreid over 4 schooljaren.

Voor de infobrochure over het laptopproject: klik hier.