Troeven

onderwijsvernieuwing

De maatschappij staat niet stil. Als school houden we de ogen open voor de nieuwste tendensen binnen onderwijs.

 

 

Talentontwikkeling

Geef je talent de sporen! is de baseline van onze school. Iedereen ten volle zijn talenten laten ontdekken en ontplooien, daar gaan we voor!

Actie!
Het Guldensporencollege bruist van activiteiten. Sportactiviteiten, culturele uitstappen, themadagen, reizen,… zowel in schoolverband als na de lesuren. Op onze facebookpagina vind je een up to date overzicht.

GUSCO+
We bieden als school niet enkel activiteiten aan, we werken ook op vraag van de leerling. Heb je als leerling een idee voor een activiteit? Heb je zelf een talent dat je wil delen met anderen? Dat kan! Gusco+ faciliteert jouw vragen. Zo worden cursussen Spaans en Chinees georganiseerd, is er een breiclub, een theaterclub,…

De wereld zien.
Jongeren vandaag zijn wereldburgers. Wij tonen je de wereld! Vanaf het eerste jaar kan je deelnemen aan reizen en uitstappen, zowel cultureel als sportief, binnen en buiten de lessen. In de derde graad kan je intekenen voor een uitwisselingsproject met een ander Europees land of Zuid-Afrika.

Stages en werkplekleren
Ervaring en competenties doe je op op de werkvloer. In onze tso en bso afdelingen organiseren we een maximaal aantal stageperiodes. We hebben hiervoor een uitgebreid aanbod aan stageplaatsen.

Wedstrijden
Voor wie houdt van wat competitie! We participeren succesvol in internationale reken- en denkwedstrijden in de eerste graad. In de bovenbouw staan heel wat olympiades op je te wachten: wiskunde, chemie, biologie, Frans, technologie.... Ook in schrijf – en poëziewedstrijden vallen we vaak in de prijzen.

 

 

Investeren in de toekomst.

Zorg voor iedereen

Leerlingen groeien uit tot “bomen” van mensen… Hoe begeleiden wij hen om sterke en stevige wortels te krijgen? We maken een onderscheid tussen:

* Leerlingbegeleiding voor alle leerlingen

* Leerlingbegeleiding met specifieke zorgvraag

LEERLINGENBEGELEIDING voor ALLE leerlingen

Elke klas heeft een eigen klassenleraar. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt bij moeilijkheden en helpt graag bij eventuele problemen. Ook de graadopvoeders en de zorgcoördinator helpen je bij de juiste studiemethode. Elke campus beschikt over een studiezaal waar onder toezicht gestudeerd kan worden. Wie goed wil scoren, moet planmatig, doelmatig en regelmatig studeren!

Wist je dat…

* een grondige foutenanalyse na een proefwerk of toets wonderen kan verrichten?

* de school in samenwerking met de medeleerlingen van de klas zorgt dat er zo weinig mogelijk achterstand optreedt wanneer je leerstof mist door ziekte. Klasgenoten kopiëren de geziene leerstof en geven voor het vak waarvoor ze verantwoordelijk zijn een woordje uitleg.

* wij een uniform systeem hebben uitgewerkt voor taken- en toetsenmapjes. Dit is in het voordeel van iedereen, maar leerlingen die moeite ondervinden met orde en organisatie hebben hier natuurlijk de meeste steun aan.

* dat wij met een vriendelijk en motiverend evaluatiesysteem leerlingen proberen aan te moedigen om regelmatig kleine stukjes leerstof in te studeren om zo een goede studiegewoonte voor later te ontwikkelen.

* dat een inhaalles wonderen kan verrichten?

* er ook de mogelijkheid is om huiswerkklas en studiebegeleiding te volgen.

* je een leerbuddy toegewezen kunt krijgen.

* ouders deze inhaallessen en remediëring nauwgezet kunnen opvolgen in Smartschool en het perioderapport.

LEERLINGENBEGELEIDING voor leerlingen MET SPECIFIEKE ZORGVRAAG

Een aantal leerlingen kampt met leerstoornissen: dyslexie, ADD of ADHD… Dan kan een begeleidingsplan worden opgesteld. Met een begeleidingsplan krijgen ze extra hulp bij het volgen van de lessen en het maken van toetsen en proefwerken (o.a. gebruik van SPRINT). Zo’n begeleidingsplan is geïndividualiseerd en gebeurt altijd in samenspraak met de ouders om zo te zoeken naar de beste oplossing. Wil je meer info over ons dyslexiebeleid, klik dan hier.

Wat als het minder vlot verloopt?

Zit je op emotioneel vlak in de knoop of loop je rond met vragen? Heb je twijfels over je studiekeuze? Vallen je resultaten tegen terwijl je toch hard werkt? Zijn er tegenslagen in het gezin? Op school laten we je niet aan je lot over. Het is belangrijk dat iedereen zich goed in zijn vel voelt.