Nieuwe directeur voor Guldensporencollege campus Engineering

20/11/2020 Engineering

De Raad van Bestuur van vzw Damast stelde dhr. Koen Quaghebeur aan als nieuwe directeur van campus Engineering.

Koen is momenteel nog werkzaam als leraar aan het Maritiem Instituut Mercator in Oostende waar hij de vakken elektriciteit, wiskunde, mechanica en warmteleer/koeltechnieken geeft.
Daarnaast deed hij er ervaring op in diverse aspecten van schoolmanagement.  

Koen start na de kerstvakantie op campus Engineering,
We heten Koen van harte welkom op campus Engineering en wensen hem veel succes.