Vacature directeur (M/V) campus Engineering

VACATURE DIRECTEUR (M/V) Guldensporencollege campus Engineering
Oproep tot kandidaatstelling als directeur van campus Engineering van het Guldensporencollege met indiensttreding op 1 januari 2021

Het Guldensporencollege leidt, vanuit christelijke waarden, jongeren op tot unieke jongvolwassenen met een open kijk. Iedereen krijgt zoveel mogelijk kansen om zijn talenten te ontwikkelen, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Omdat we sterk geloven in de competenties, talenten en passies van onze leerlingen en medewerkers, dagen we iedereen uit en bieden we zorg op maat van elke leerling.

Ontstaan uit een jarenlange fusiebeweging van diverse Kortrijkse secundaire scholen, telt het Guldensporencollege momenteel zes campussen (Plein, Kaai, Harelbeke, Zuid, Engineering, Gullegem), waar 3325 leerlingen schoollopen en zo’n 440 medewerkers actief zijn.

De schoolorganisatie kenmerkt zich op directieniveau door een gedeeld leiderschap, waarbij elke campus de ruimte krijgt om eigen accenten te leggen. Een drieledig beleidsteam staat in voor de aansturing en coördinatie van de campussen.

De directeur campus Engineering (voorheen V.T.I. Kortrijk) neemt ook deels verantwoordelijkheden op t.a.v. de partners van het Guldensporencollege: Centrum Leren en Werken, Design en Art School en OKAN (OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers).

Specifieke informatie over het onderwijsaanbod van de campus is te vinden op www.guldensporencollege.be/engineering

Voorwaarden

 • Houder van een masterdiploma
 • Bij voorkeur ook houder van een diploma pedagogische bekwaamheid
 • Een technische vooropleiding is een meerwaarde

Opdracht

 1. De directeur bouwt actief mee aan de realisatie van het opvoedingsproject van de school, gebaseerd op de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de missie en visie van de school en binnen het wettelijk kader van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 2. De directeur wil de uitdagende taak op zich nemen om het nijverheidstechnisch onderwijs van de toekomst op de kaart te zetten in Kortrijk en omgeving. Hij/zij werkt hiervoor constructief samen met zijn collega-directeur(s) op de campus. Samen zijn zij de motor van een dynamisch schoolleven op de campus Engineering.
 3. De directeur werkt collegiaal samen met de directeurs op de andere campussen binnen de school. Hij/zij voert samen met hen de dagelijkse leiding van de campus uit en handelt oplossingsgericht. Hij/zij werkt met zijn collega’s mee aan de profilering en de positionering van de school en in het bijzonder het nijverheidstechnische onderwijsaanbod, naar de buitenwereld toe.
 4. De directeur maakt deel uit van het driekoppig beleidsteam dat, in gedeeld leiderschap, de algemene en coördinerende taken voor het Guldensporencollege op zich neemt. Hij/zij legt zich onder meer toe op het uitwerken en gelijkschakelen van schoolbrede processen die tot efficiëntiewinsten leiden.
 5. De directeur werkt constructief samen met de Raad van Bestuur.
 6. De directeur ontwikkelt een visie op de toekomst van de eigen campus en het Guldensporencollege en is geëngageerd om deze visie samen met alle betrokkenen verder uit te werken.
 7. De directeur is, samen met de collega-directeur(s), op campusniveau onder meer eindverantwoordelijke voor:

a. het kwaliteits- en personeelsbeleid
b. de pedagogische-didactische werking
c. het uitwerken van een effectief, individueel en globaal zorgbeleid voor elke leerling
d. het financieel beleid en het aanvragen van subsidies
e. de realisatie van de langetermijnvisie
f. activiteiten inzake kwaliteitszorg in onderwijs uittekenen en coördineren

Competenties/profiel

1. Nijverheidstechnisch onderwijs sterk op de kaart zetten

   1. Je hebt bij voorkeur voeling met de werking van een nijverheidstechnische school.
   2. Je hebt interesse voor de ontplooiing van adolescenten en volgt maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen ter zake, met aandacht voor problemen waarmee jongeren vandaag geconfronteerd worden.
   3. Samen met je collega-directeur(s) voer je een beleid dat bijdraagt aan een positieve uitstraling van de campus en bij uitbreiding de hele school.

2. Bruggen slaan tussen de verschillende onderwijsvormen binnen de school en met de brede maatschappelijke context

   1. Je kan en wil werken in een structuur volgens overlegmodel om samen met de scholengemeenschap, het schoolbestuur, het beleidsteam, de collega-directies, het personeel, de leerlingen, de ouders en externen de algemene kwaliteit van de school te bewaken en te bevorderen.
   2. Je betrekt overlegorganen en geledingen bij besluitvormingsprocessen en zorgt ervoor dat beslissingen een ruim draagvlak kennen binnen de school.
   3. Je kan vlot communiceren, bent luisterbereid en gaat in dialoog met je stakeholders.
   4. Ook al ligt je focus op je eigen campus, je blijft altijd handelen vanuit het grotere geheel. Je slaagt erin om campusoverstijgend te denken en campusoverschrijdende keuzes te maken,

3. Managementcompetenties

   1. Je hebt zin voor organisatie, pedagogisch denken en handelen.
   2. Je kan leiding geven, zowel op administratief als op pedagogisch vlak.
   3. Je bent daadkrachtig, besluitvaardig en stressbestendig
   4. Je bent een ‘people manager’.
   • Je beschikt over de vaardigheid om actief te luisteren en hebt een goed empathisch vermogen.
   • Je kan delegeren, geeft mensen vertrouwen en activeert of versterkt zo hun betrokkenheid, hun professionele groei en persoonlijke ontwikkeling.
   • Je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden om een team te leiden en te motiveren.
   • Je kan vlot samenwerken, zowel met je collega-directeurs als met je medewerkers.

Bezoldiging

Je ontvangt het loon conform je bekwaamheidsbewijs en de weddeschaal verbonden aan het ambt.
Info kan je vinden op http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddeschalen/overzicht.htm

Kandidaatstelling

Stuur je CV, motivatiebrief en foto uiterlijk tegen 30 september 2020 naar Filip Santy, voorzitter schoolbestuur vzw Damast, via Filip.Santy@guldensporencollege.be

Info bij de voorzitter (0476 311 085) of bij directeur Barbara Heyde (0484 580 348).

De selectiecommissie zal op basis van je sollicitatiebrief oordelen of je voor een gesprek wordt uitgenodigd.
De gesprekken zullen plaatsvinden in de loop van de maand oktober.
De geselecteerde kandidaten moeten ook bereid zijn tot een tweetal gesprekken en een PPA test, die door de vzw Tabor worden uitgevoerd.

De kandidaatstelling, briefwisseling en gesprekken worden met de nodige discretie behandeld.