Hoe werken wij?

Wanneer is de school open?

De school is open vanaf 7.30 u.
Op maandag, dinsdag en donderdag is de school open tot 17.00 u., op woensdag tot 12.00 u.

Wanneer starten en eindigen de lessen?
8.00 u. morgenstudie verplicht voor 1A en 2 A
8.18 u. leerlingen aanwezig
8.20-9.10 u. 1ste les
9.10-10.00 u. 2de les
10.00-10.18 u. recreatie
10.20-11.10 u. 3de les
11.10-12.00 u. 4de les
12.00-13.08 u. middagpauze (5de uur)
13.10-14.00 u. 6de les
14.00-14.50 u. 7de les
14.50-15.08 u. recreatie
15.10-16.00u. 8ste les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er studie?

Alle leerlingen van 1A en 2A volgen verplicht ochtendstudie van 8.00 u. tot 8.18 u. Voor de tweede graad doorstroomfinaliteit en dubbele finaliteit is dit een vrijwillige keuze.

Je kan in de avondstudie blijven op maandag, dinsdag en donderdag die start om 16.15 u. Je kan kiezen tussen de korte studie die eindigt om 17.00 u. en de lange studie die eindigt om 17.45 u.
Je volgt minstens 2 maal avondstudie per week.

Op woensdag kan je studie volgen van 13.00 u. tot 14.45 u.

Wie om een geldige reden niet aanwezig kan zijn, verwittigt de studiemeester voor 16.00 u. Dit kan ofwel telefonisch op het nummer 056 36 12 80 ofwel met een ondertekend briefje van de ouders ofwel via mail.
Voor het 1ste jaar mail je naar ward.verhaeghe@guldensporencollege.be, voor alle andere jaren naar christ.voet@guldensporencollege.be

Kan je op school blijven eten?

Tussen de middag is het schoolrestaurant open en kan je:

 • warm eten,
 • een broodje kopen,
 • je eigen lunch meebrengen.

Je hoeft geen geld mee te brengen. Betalen gebeurt via de moneysafekaart.

Wat heb je allemaal nodig?
 • Schoolagenda
  We werken met een digitale schoolagenda. De vakleraar vult daar elk uur het onderwerp van de les in en plant er ook taken en toetsen. Je houdt zelf een planningsagenda bij. Dit is een papieren agenda die je helpt bij het plannen en studeren. Je schrijft erin welke lessen je moet leren en welke taken je moet maken. Je laat je agenda wekelijks ondertekenen door je ouders.
 • Boeken en laptop
  De boeken koop je aan via www.iddink.be en de laptop via Signpost. We bezorgen je in juni alle info over hoe je de boeken en de laptop kan bestellen.
 • Turngerei
  Je turngerei bestaat uit een blauwe of zwarte broek, een t-shirt van de school en sportschoenen.
 • Werkpolo
  Tijdens de praktijklessen is het dragen van een werkpolo van de school verplicht.
 • Smartschool en Microsoft Teams
  In Smartschool vind je naast de digitale agenda ook het rapportenprogramma Skore. Ook je ouders krijgen toegang tot Smartschool. Ze kunnen er je agenda en cijfers op elk moment nakijken. In Microsoft Teams vind je per vak opdrachten en oefeningen. Je kan er je huiswerk en opdrachten digitaal indienen.

Eerste schooldag

@elbee

Zit jij even voor ons klaar?
Inderdaad, wie zijn die drie rare snuiters daar?
We willen het je graag even vertellen.
Laten we ons even aan je voorstellen!

Ervaar je op school soms eens wat mindere tijden?
Dit olijke trio is er om jullie te helpen en te begeleiden.
Zit het dagje eens wat minder mee?
Je kan terecht bij het actieteam elbee.

LB staat hier voor 'leerlingen begeleiden'.
Zo proberen we kleine probleempjes te vermijden.
Wekelijks zitten we samen met directie, opvoeders en CLB.
Daar bekijken we 'Wat doen we daar nu mee?'.

Heb je moeite met rekenen, spreken of taal?
Daarbij helpen we jou allemaal.
Lukt het niet echt om de aandacht te bewaren?
Ook dat klusje helpen wij jou klaren.

Het opmaken van een begeleidingsplan houdt iedereen tevree.
Daar houdt elke leerkracht dan rekening mee.
Proefwerken kan je in kleine groepjes in de zorgklas maken.
Je krijgt wat meer tijd om niet in de problemen te geraken.

We helpen je overal waar het kan met een brede lach.
We hebben echter wel een hekel aan pestgedrag.
Is er toch ruzie, een probleempje, wat gevloek?
Samen gaan we naar een oplossing op zoek.

Misschien voel je je soms wat minder goed in je vel?
Trek dan zeker op tijd aan de bel.
Een mindere dag, dat kan al eens gebeuren.
Een babbel met de leerlingbegeleiders kan je dan wat opfleuren.

Zit het je dus wat minder mee?
Je kan terecht bij meneer Verhaeghe, meneer Quagebeur of mevrouw Deprez.
Wil je even weg van alle klagen en zagen?
Je kan terecht bij meneer Quagebeur, mevrouw Deprez of meneer Verhaeghe.
Je bent steeds welkom, klop gerust op onze deur.
Bij mevrouw Deprez, meneer Verhaeghe of meneer Quagebeur.

Van iedereen een ster maken, nee, dat kunnen we niet.
Iedereen laten schitteren, dat ligt wel in ons verschiet.
Ook jij zal vlot je weg vinden keer op keer.
Samen bouwen we aan een warme en toffe sfeer.
Zo, nu is alles zonneklaar.
Hier helpen we iedereen en zorgen we voor elkaar.

Image
Leerlingenbegeleiders Harelbeke

We bieden een waaier aan mogelijkheden om:

 • beter te leren studeren.
 • bij te benen.
Inhaalles

Voor wie?

Leerlingen van 1 A en 2A die afwezig geweest zijn of een stukje leerstof niet goed begrijpen.

Vakken?

Wiskunde, Frans en Nederlands

Wat?

Uitleg door een vakleerkracht tussen de middag of van 16.15 u. tot 17.00 u.

Huiswerkklas

Voor wie?

Leerlingen van 1B: 2 avonden per week
Leerlingen van 2B: 1 avond per week
Dit telkens van 16.15 u. tot 17.00 u.

Wat?

Onder begeleiding van een leerkracht maken de leerlingen een planning op, maken ze taken en bereiden ze toetsen voor.

Leren leren 1A

Voor wie?

Leerlingen van 1A.

Wanneer?

1 avond per week in het eerste trimester van 16.15 u. tot 17.00 u.

Wat? We geven wat uitleg en laten de leerlingen die meteen toepassen. Deze onderwerpen komen aan bod: hoe maak ik mijn boekentas? Hoe werk ik met mijn planner en de digitale agenda in Smartschool? Hoe maak ik een goeie weekplanning? Hoe studeer ik al die vakken?
Studiebegeleiding - planning

Voor wie?

Leerlingen die nog niet de juiste studiemethode gevonden hebben of die nood hebben aan extra begeleiding bij het plannen.

Wanneer?

's Middags of van 16.15 u. tot 17.00 u.

Wat? Hoe ga je correct om met je planner? Wat is een goede weekplanning? Hoe studeer je best vak A of B? We volgen de leerlingen enkele weken op zodat ze zich een methode eigen maken.
Taalremediƫring

Voor wie?

Leerlingen van 1A die op de taaltest het basisniveau niet haalden. Die test is verplicht voor alle leerlingen die starten in het secundair onderwijs.

Wanneer?

1 avond per week in het eerste trimester van 16.15 u. tot 17.00 u.

Wat? We breiden de woordenschat uit en werken aan tekstbegrip aan de hand van allerlei teksten.