Hoe werken wij?

Klasleraar, opvoeder, leerlingenbegeleider, coördinator? Wat is dat allemaal?

In de middelbare school heb je voor elk vak een andere leraar. Je klasleraar is er speciaal voor jouw klas. Op hem of haar kan je altijd een beroep doen, als je een vraag of probleem hebt. 

Ook de opvoeders zijn belangrijke aanspreekpunten. Zij zijn elke dag te vinden op de speelplaats en in het onthaal.

Bij de leerlingenbegeleiders kan je dan weer terecht als je problemen hebt. Maak je je zorgen om je schoolresultaten? Heb je moeite om je te concentreren of heb je een moeilijke periode thuis? In volle discretie zullen zij je proberen te helpen.

De coördinatoren zorgen voor allerlei praktische zaken. Zij maken de proefwerkenregeling op, organiseren uitstappen en activiteiten.

Hoe ziet de dag eruit?

  8.00 u - 8.18 uochtendstudie : verplicht voor de eerste graad A
10.20 u - 11.10 u
11.10 u - 12.00 u
lesuur
lesuur
10.00 u - 10.18 upauze 
10.20 u - 11.10 u
11.10 u - 12.00 u
lesuur
lesuur
 12.00 u - 13.08 u        lesuur
13.10 u - 14.00 u
14.00 u - 14.50 u
lesuur
lesuur
14.50 u - 15.08 upauze
15.10 u - 16.00 ulesuur
16.20 u - 17.10 u
16.20 u - 18.00 u
korte studie (vrijblijvend)
lange studie (vrijblijvend)

* s' Middags kan je een warme maaltijd of een broodje kopen of je brengt je eigen lunch mee.
   Als je 's middags op school blijft, kan je kiezen voor een middagactiviteit: sport, cultuur, biebbezoek, ict, studie.

Op woensdagnamiddag iser vrije namiddagstudie tot 15.00u of kan je deelnemen aan de vele schoolsportactiviteiten, georganiseerd door MOEV.

Leerlabo

We bieden een waaier van mogelijkheden om bij te benen of om beter te leren studeren.

Huiswerkklas is er voor leerlingen van de 1ste graad B-stroom. Onder begeleiding maak je je huiswerk en studeer je voor toetsen. De leerkracht helpt met je studieplanning.

·     Studiebegeleiding kan elke leerling krijgen als hulp bij het opstellen van een weekplanning of om studietips te leren toepassen in één of meerdere vakken.

·     Inhaalles geven we aan leerlingen van de eerste graad A-stroom die een les afwezig waren of die een onderdeeltje van de leerstof niet begrijpen.

·     De ICT-klas staat meerdere dagen in de week na 16 uur open voor iedereen die een computertaak heeft. Ook groepswerk met behulp van de pc kan je dan voorbereiden.

·     Taalremediëring is het inoefenen van leesstrategieën om vlotter met teksten om te gaan. Dat gebeurt wekelijks in een kleine groep met eerstejaarsleerlingen die moeite hebben met algemeen tekstbegrip.