Hoe werken wij?

 

 

Klasleraar, opvoeder, leerlingenbegeleider, coördinator? Wat is dat allemaal?

In de middelbare school heb je voor elk vak een andere leraar. Je klasleraar is er speciaal voor jouw klas. Op hem of haar kan je altijd een beroep doen, als je een vraag of probleem hebt. 

Ook de opvoeders zijn belangrijke aanspreekpunten. Zij zijn elke dag te vinden op de speelplaats en in het onthaal.

Bij de leerlingenbegeleiders kan je dan weer terecht als je problemen hebt. Maak je je zorgen om je schoolresultaten? Heb je moeite om je te concentreren of heb je een moeilijke periode thuis? In volle discretie zullen zij je proberen te helpen.

De coördinatoren zorgen voor allerlei praktische zaken. Zij maken de proefwerkenregeling op, organiseren uitstappen en activiteiten.

Moet ik nu nog leren leren?

We weten dat studeren niet altijd van een leien dakje verloopt. Het kan zijn dat je onvoldoendes haalt, terwijl je er toch hard voor gewerkt hebt. Misschien kom je nauwelijks aan studeren toe, omdat je zoveel andere dingen te doen hebt. Of … Geen paniek! We kunnen je helpen. Je klassenleraar en vakleerkrachten zullen je begeleiden: ze zullen je leren hoe je moet studeren. Er bestaan allerlei technieken en methodes om te studeren. In de 1ste graad krijg je van je klassenleraar heel wat tips rond ‘leren leren’. De leerlingen van de 2de graad tso krijgen een brochure met heel wat studietips. Ook in de verschillende vakken komt ‘leren leren’ aan bod. Zo tonen we je hoe het moet, maar jij moet het nog altijd doen! Uiteraard moet je zelf de nodige interesse en ijver aan de dag leggen om tot een goed resultaat te komen. De geleerde technieken moet je op een goede manier kunnen en willen gebruiken. Je zal moeten nadenken bij wat je moet doen! Je zal je voortdurend moeten bijsturen. Onthoud dat studeren bij jezelf begint. “Leren leren betekent toch in minder tijd meer leerstof verwerken met betere resultaten als gevolg”!

Huiswerkklassen

Wij organiseren voor de leerlingen van het 1ste leerjaar B en van het beroepsvoorbereidend leerjaar een huiswerkklas. Zo proberen we leerlingen met studieproblemen of met een taalachterstand een extra steuntje in de rug te geven. Voor sommige leerlingen is zelfstandig werken niet zo eenvoudig. Huiswerk maken en een studieplanning hanteren is voor hen moeilijk. Onder begeleiding van een leerkracht kunnen leerlingen hun taken maken of hun lessen instuderen. Het is NIET de bedoeling dat de leraar zelf de taak gaat maken, maar wel dat de begeleider ondersteuning biedt, soms wat uitleg geeft of tips geeft die de leerling kan helpen bij het instuderen. Leerlingen die een specifieke ICT-opdracht hebben kunnen over een computer beschikken.