Internationalisering

Onze school heeft een jarenlange traditie van internationale en Europese projecten. We geven leerlingen de kans om de wereld in te gaan en brengen andere culturen naar onze school. We werken ook mee aan allerlei innovatieve projecten binnen Europa. Zo geven we aan ons onderwijs een internationale dimensie.

We hebben oa. de Erasmus+ Projecten 'KA1: Diversity in Education' en 'KA2: MORGAN-CLIL en MOTIVATION + TALENT² = SUCCESS'. Andere Europese projecten zijn 'European Youth Parliament' en 'Europolis'. De uitwisselingen binnen Europa en met Zuid-Afrika mogen uiteraard ook niet ontbreken. Je ziet: geen woorden, maar daden!

We willen onze partners Erasmus+ van de Europese Unie, Epos en de provincie West-Vlaanderen expliciet bedanken om onze projecten te ondersteunen. UIteraard ook de vele collega's die dit allemaal ondersteunen en mee mogelijk maken!

Erasmus Projecten

Logo epos

Erasmus+ KA1 Diversity in Education

Logo "Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union"

"The only way to do great work is to love what you do", zei Steve Jobs. We weten allemaal dat dit klopt, ook in het onderwijs. Motiverend onderwijs organiseren voor klassen die steeds diverser zijn samengesteld is een uitdaging die we elke dag aangaan.
 
Dankzij de steun van Epos nemen 2 van onze leraren in Lissabon deel aan een internationale training over alle vormen van diversiteit in onderwijs. Door ervaringen te delen met o.a. deelnemers uit Finland, Duitsland, Portugal, Griekenland, Hongarije enz... en via studies én bezoeken kwamen ze met veel ideeën naar huis. De school is klaar voor het onderwijs in de 21ste eeuw.

MOTIVATION + TALENT² = SUCCESS

In oktober 2016 ging ons eigen Erasmus KA2 project van start met als thema MOTIVATION + TALENT² = SUCCESS. We werken samen met scholen uit Cyprus, Polen en Tsjechië om samen innovatieve ideeën uit te werken.

Het thema van het project zit onze school als gegoten: op alle campussen werken we op verscheidene manieren aan de motivatie van onze leerlingen. Niet alleen in de lessen en de gewone vakken, maar ook met CLIL-lessen en STEM, in de modules, in onze parascolaire activiteiten en zo veel meer. Dankzij de fondsen van Erasmus, de steun van Epos en de samenwerking met internationale partners willen we hier nog een stap verder gaan. Er is alvast gestart met een website om dit vorm te geven.

Erasmus+ KA2: MORGAN-CLIL

Hoe gaan CLIL-scholen in Engeland, Frankrijk en België om met meertaligheid? Guldensporencollege werkt samen met VIVES en vertegenwoordigt als CLIL-school Vlaanderen in dit project. De coördinatie gebeurt vanuit ESPE van de Académie de Lille.

FANTALES

De bedoeling van het project FanTales is het ontwikkelen en evalueren van interactief schrijven voor het onderwijzen en leren van Europese talen en culturen. Op die manier zal het project ook het aanleren van literatuur ten goede komen (Sauro & Sundmark, 2016) en empathie voor andere culturen ontwikkelen (Kidd & Castano, 2013). Het project baseert zich op de digitale media en de literatuur, waar leerlingen vanuit eigen interesse mee aan de slag gaan. Op die manier willen we hen begeleiden tot het creëren van interactieve digitale verhalen om hun talenkennis en interculturele competenties te verhogen. Voor meer informatie : zie www.fantales.eu 

EYP en Europolis

Leren doen we niet alleen op de schoolbanken, maar ook door ervaringen op te doen. De projecten EYP en Europolis van de Europese Gemeenschap zijn twee  uitstekende voorbeelden van ‘informeel leren’. Ze maken jongeren bewust van maatschappelijke thema’s en helpen hen bij het ontwikkelen van  sociale vaardigheden.

EYP

Het Europees Jeugd Parlement (EYP) is een doorgedreven simulatiespel over de Europese politiek waarbij leerlingen zich verdiepen in de meest diverse Europese problemen. Zij komen voor de dag met niet-alledaagse oplossingen. 
Gedurende 4 dagen debatteren ze en argumenteren ze over politieke thema’s. Ze verdedigen hun invallen voor een breed publiek. De voertaal is Engels.
Een internationale jury evalueert de leerlingen op basis van hun kennis van het onderwerp, hun constructieve houding en oratory fluency. Een meerdaags evenement om nooit te vergeten!

EUROPOLIS

De leerlingen volgen ongeveer hetzelfde traject als EYP'ers maar dan in de moedertaal. 

UITWISSELINGEN

Een uitwisselingsproject is niet alleen erg leuk maar ook leerrijk. Jongeren leren omgaan met mensen uit andere culturen, ze leren rekening te houden met anderen, verantwoordelijkheid op te nemen etc.  Ze leren ook van elkaar. De voertaal is Engels dus hun spreekvaardigheid gaat er op een leuke manier snel op vooruit. En we merken dat ze ook een mondje Spaans of Afrikaans leren.

Een uitwisseling bestaat uit 2 delen. Eerst komen de buitenlandse gasten naar Kortrijk. Ze logeren bij de leerlingen thuis. De school organiseert culturele uitstappen, bedrijfsbezoeken, workshops en dergelijke. In het voorjaar trekken onze leerlingen naar het buitenland waar ze logeren in het gezin van hun buitenlandse partner. Ze maken er kennis met andere gewoonten, ze verbreden hun horizon en krijgen daarmee een bredere kijk op de wereld. Velen vormen vriendschappen voor het leven.

Uitwisselingen binnen Europa

Alle leerlingen van het 6e jaar aso en tso kunnen deelnemen aan een uitwisseling binnen Europa. De gasten komen naar Kortrijk in oktober, in het voorjaar reizen onze leerlingen naar Zaragoza, Praag of een andere Europese stad. Het gaat om telkens 1 week tijdens het schooljaar.

Collage uitwisselingen

Collage provincie

Uitwisseling met Zuid-Afrika

De uitwisseling met Zuid-Afrika is gericht op de vijfdejaars van aso.  We organiseren dit project al meer dan 15 jaar samen met de school DfMalan uit Kaapstad in Zuid-Afrika. Da gasten komen in het voorjaar, onze leerlingen reizen naar Zuid-Afrika in augustus. De deelnemers van beide scholen leren elkaars cultuur kennen tijdens educatieve uitstappen en bij de gastgezinnen. Ze volgen les op de andere school en ze geven zelf ook lessen over hun eigen cultuur. Het verblijf duurt  telkens ruim  2 weken.

CONNECT NETWORK

De voorbije jaren bezochten onze leerlingen tijdens hun reis naar Zuid-Afrika telkens een krottenwijk. De jongeren werden getroffen door het leed van de kinderen daar : geen opvang, geen school, geen medische verzorging, misbruik, … Daarom organiseren onze leerlingen acties om het lot van die kinderen te verbeteren. Ze verkopen onder meer kalenders ten voordele van de organisatie Connect Network die de kinderen in de krottenwijken ondersteunt.