Pedagogisch project

We willen zo veel mogelijk leerlingen zo ver mogelijk brengen.