Hoe werken wij?

Schoolmateriaal

Het centrale digitale platform is Smartschool. Naast de digitale agenda, de berichtenmodule en het rapportprogramma ‘Skore’, vind je er alle vakinfo. Ook je ouders krijgen toegang tot Smartschool. Ze kunnen er je agenda en rapport op ieder moment consulteren. De school zal ook met je ouders communiceren via berichten op Smartschool.

Het Guldensporencollege werkt samen met “Iddink”. Dat betekent dat alle leerlingen van het Guldensporencollege zelf hun handboeken en werkboeken bestellen via het internet. In de maand juni – of bij inschrijving - ontvang je een bestelhandleiding met alle uitleg. Handboeken worden gehuurd, werkboeken worden aangekocht. De boekenpakketten worden na bestelling thuis geleverd. Op het einde van het schooljaar kan je de gehuurde boeken terug indienen. Bij vragen of problemen neem je contact op met het gratis telefoonnummer van Iddink. (+32 143 041 70)

Op school kan je ook een kluisje huren om je boeken te bewaren.

 

Proefwerken en toetsen

Op regelmatige, vaste tijdstippen krijg je een rapport, waarop cijfers voor dagwerk per vak genoteerd zijn. Resultaten van toetsen en taken kan je altijd online raadplegen. In de tweede graad én in de derde graad bso zijn er drie proevenperiodes (Kerstmis, Pasen, juni). In de derde graad aso en tso zijn er twee proevenperiodes (Kerstmis, juni). Er zijn geen herexamens, wel uitgestelde proeven.

Inhaallessen en huiswerkbegeleiding

Wie ziek is geweest of wie een onderdeel van de leerstof niet goed heeft begrepen, kan voor bepaalde vakken een inhaalles krijgen. Deze gratis inhaallessen worden buiten de lesuren na afspraak gegeven door een leraar die hiervoor speciaal werd aangeduid of door de vakleerkracht.

Remediëringstaak en -toets

Een remediëringstaak is een taak die kan opgelegd worden als een leerling voor een bepaald vak of een onderdeel ervan na een proevenreeks een tekort heeft. Dit kan gebeuren na elke proevenreeks, vóór de aanvang van een nieuw trimester (na kerstproeven en paasproeven). De taak wordt enkel gegeven om leerlingen te ondersteunen. Het gaat over vakken waarvan de behandelde leerstof - die niet voldoende gekend bleek - noodzakelijk is om het volgende trimester aan te vatten. Op die manier krijgt de leerling de kans om bij te benen. De controle gebeurt via een remediëringstoets.

Regelmatige remediëring

Als we na een proevenreeks voor een bepaald vak alarmerende signalen opvangen, kan de vakleraar in overleg met de klassenraad overgaan tot regelmatige remediëring voor zijn vak. De leerling wordt dan voor de rest van het schooljaar speciaal ondersteund voor dit vak. Dit kan inhouden: regelmatig extra oefeningen maken, wekelijks de notities van de leerling nazien, regelmatig aanzetten tot een positieve studiehouding, wat extra uitleg geven na de les,...  De vakleraar volgt op of je inspanningen resultaat hebben.