Vrije Ruimte Derde Graad

07/05/2018 Kaai

Vrije ruimte derde graad

 

Sinds 2004 mogen secundaire scholen een aantal uren binnen een opleiding / richting vrij invullen. Dit kan met vakken, seminaries of een modulair systeem. Wij kozen voor een invulling waar gewerkt wordt met andere lesmethodes, nieuwe evaluatievormen om leerlingen maximaal te stimuleren. Je wordt aangezet tot levenslang leren, je denkt na over je eigen mogelijkheden, je toekomstperspectieven in een kader waar we je zo goed mogelijk willen voorbereiden op het hoger onderwijs. 

Het vijfde jaar. 

In het vijfde jaar zijn er drie keuzemogelijkheden

1. Duits 

We starten het schooljaar met een opfrissing van de leerstof uit het vierde jaar. Vervolgens zetten we in op uitbreiding van je talenkennis. We doen dit door in te zetten op de grammatica (naamvallen, het gebruik van de voorzetsels en de voltooide tijd), maar ook de woordenschat wordt niet vergeten.   Die wordt opgefrist en uitgebreid met het miniwoordenboek “Deutsch unterwegs” van het Goethe-Institut. 

Om de cursus zo praktisch mogelijk te houden lezen we authentieke teksten (vb. brochures van de toeristische dienst), maak je kennis met Duitse producten (vb. Haribo). Je leert brieven opstellen, maar ook zakelijk telefoneren. Tot slot komen ook de actualiteit en cultuur uitgebreid aan bod. Het nieuws volgen wie via ‘in 100 Sekunden’ en uit de cultuur plukken we het Oktoberfest, de carnavalstraditie en de Berlinale.

Op het einde van het jaar schrijven de leerlingen een ‘minibook’ en geven ze een presentatie over een Duitse stad. 

2. Wiskunde

In het eerste trimester komt logica aan bod : logica is het bindmiddel tussen Wiskunde en Filosofie en is van essentieel belang binnen de Wiskunde. Het biedt een zeker comfort bij het maken van redeneringen en bewijzen en je leert ook beter met wiskundige symbolen werken, zoals de conjunctie (en), disjunctie (of), implicatie (als…dan…), equivalentie (…asa…) en kwantoren (voor alle, er bestaat). Als toepassing zien we de Vernam-codering, die o.a. in de koude oorlog vaak door spionnen werd gebruikt en nog steeds onkraakbaar is.

Vervolgens wordt kennis gemaakt met een aantal topics uit de getaltheorie : je leert de taal van de relaties en bestudeert begrippen zoals deelbaarheid, priemgetallen (een essentieel wiskundig concept dat echter in de gewone wiskundelessen na de eerste graad niet meer aan bod komt) en modulorekenen (met als toepassingen het ISBN-systeem en de code op bankkaarten en kredietkaarten). Getaltheorie is een onontbeerlijke voorbereiding voor het onderwerp codetheorie. We bestuderen publieke codeersystemen, i.h.b. de RSA-codering. Het gaat hier over het beveiligen van informatie d.m.v. het coderen en het decoderen ervan. De RSA-codering wordt gebruikt op het internet, o.a. voor betalingen, overschrijvingen of het beveiligen van e-mails en maakt gebruik van (héél grote) priemgetallen. Dit alles kadert in het Junior College, uitgaande van de K.U.Leuven en de KULAK waar jullie ook zullen uitgenodigd worden.

Voorgaande onderwerpen zijn zeker heel nuttig als je later in het hoger onderwijs een richting kiest waarin Wiskunde een hoofdvak is.

3. Module

In het eerste trimester volgt iedereen een basispakket aan onderzoekvaardigheden. Je werkt met je team een theoretische casus uit. Dit zal een actueel thema zijn, maar telkens iets dat aansluit bij jullie leefwereld. Je leert een breed assortiment aan onderzoeksmethodes kennen om je informatie te verwerven. Hiervoor heb je ook wel eens contacten buiten de school nodig. Je kan ook informatie opzoeken in een andere taal, zo kom je al eens in contact met een MOOC (een Massive Open Online Course). Dit is een Engelstalige cursus die je onderzoek van de nodige theoretische bagage voorziet. Het team waarmee je dit alles uitvoert is samengesteld over de verschillende klassen heen. 

Op het einde van je onderzoek bundel je alle bevindingen en deel je die met andere onderzoeksteams. Tot slot komt er een open debat waarbij ieder team zijn resultaten voorstelt en zich opmaakt om de kritische vragen van de anderen te pareren. 

Het tweede trimester volg je ofwel MOOC, ofwel SPELL (Sociale, Politiek, Economische projecten gericht op Levenslang Leren) ofwel EYP. 

• Binnen MOOC volg je een trimester lang een online cursus naar keuze. Op het einde geef je hierover een dynamische presentatie. Een MOOC volg je individueel en is in het Engels. 

• Kies je voor SPELL, dan ontwikkel je een dienst of product voor een externe partner. Je werkt hiervoor met een team samen. Je start met het uitbouwen van een stevige theoretische basis, maar het eindproduct is een tastbaar / fysiek product dat voldoet aan de eisen van je externe partner. Dit traject is Nederlandstalig. 

• Kies je voor EYP (European Youth Parliament), dan stap je in een simulatie van de werking van het Europees parlement. Hiervoor dien je eerst een Engelstalige motivatiebrief te schrijven. Aan dit project kunnen een beperkt aantal leerlingen deelnemen en is een deelnamekost verbonden. 

Het derde trimester kies je opnieuw. Je kan dit keer in ofwel een MOOC stappen, of in een economisch getint SPELL verhaal. 

• Binnen MOOC volg je een trimester lang een online cursus naar keuze. (enkel als je nog geen MOOC gevolgd hebt in het tweede trimester)

• Binnen SPELL krijg je een simulatiespel voorgeschoteld. . Je begint als een student die voor heel wat keuze gezet wordt. Afhankelijk van de keuze die je maakt stijgen of dalen je kansen op de arbeidsmarkt. Dit alles heeft een impact op je loon, maar ook op je partnerkeuze en levensstijl. Je simuleert dus het leven zoals het zou kunnen zijn. 

 

Het zesde jaar. 

In 6 aso kan je je eigen curriculum samenstellen voor 2 uur per week! Het schooljaar wordt verdeeld in 3 periodes van elk 10 weken. Je kan kiezen voor:

  • 1 large cursus: (=3 periodes);

  • 1 medium cursus (=2 periodes), te combineren met 1 minicursus;

  • 3 Minicursussen. 

Zie op de afbeelding voor een opsomming van alle mogelijkheden.