Wie is wie?

Wie is wie op campus Kaai

Bart Dujardin

Directeur tweede graad
E-mail

Elke Vandekerckhove

Directeur tweede graad
E-mail

Een team van professionelen staan klaar om de leerlingen ondersteuning op maat te bieden.
In eerste lijn zijn er uiteraard onze leerkrachten die zich dagelijks voor je zoon of dochter inzetten en steeds te contacteren zijn via smartschool. 

An-sophie Delhaye

Engels - Nederlands - Leerlabo
E-mail

Ann Donckels

Wiskunde
E-mail

Ann Duhamel

Cultuurwetenschappen - Geschiedenis
E-mail

Ann Soete

Biologie - Chemie
E-mail

Bart Lamont

Bedrijfseconomie - Toegepaste economie
E-mail

Ciska Imschoot

Latijn - CLIL - Leerlabo
E-mail

Corinne Lambert

Frans - Godsdienst - CLIL
E-mail

Dominique Steelandt

Frans - Coördinator
E-mail

Elien Wille

Engels - PAV - Project
E-mail

Elisabeth Sinnaeve

Engels - PAV - Leerlingenbegeleiding
E-mail

Elke Witdouck

Engels - Nederlands - Project
E-mail

Els Durieux

Engels - Nederlands
E-mail

Emmanuel Desmet

Nederlands - Coördinator
E-mail

Evelyne Verhaeghe

Frans - LO
E-mail

Herbert Matton

Muzikale Opvoeding
E-mail

Hilde Goethals

Fysica - Natuurwetenschappen - Talentenmodule
E-mail

Hilde Vandecavey

Fysica - Natuurwetenschappen - STEM
E-mail

Ilse Declercq

Geschiedenis - Media en actualiteit
E-mail

Ilse Vanpoucke

Wiskunde - Leerlabo
E-mail

Inge Deruyver

Esthetica - Cultuurwet. - CLIL - Kunst en cultuur
E-mail

Jana Defever

Chemie - Fysica - Natuurwetenschappen
E-mail

Jo Devos

Aardrijkskunde - Nederlands
E-mail

Johan Demuyt

Latijn - Grieks
E-mail

Joke Dickx

Aardrijkskunde - Communicatie - Toerisme
E-mail

Judith Vaernewyck

Frans
E-mail

Kathleen Vandenbroucke

Wiskunde
E-mail

Kathy Demeulenaere

Engels - Nederlands
E-mail

Katrien Debucquoy

Natuurwetenschappen - Biologie - STEM
E-mail

Kurt Deryckere

Geschiedenis
E-mail

Lode Tange

Bedrijfseconomie - Toegepaste economie - Organisatiecommunicatie marketing
E-mail

Lynn Damman

Duits - Frans
E-mail

Marjan Vanaverbeke

Cultuurwetenschappen - Geschiedenis - Godsdienst
E-mail

Marieke Demuynck

Nederlands - Zacone
E-mail

Marthe Poignie

Nederlands
E-mail

Martine Feys

Wiskunde - Leerlabo
E-mail

Matthijs Naessens

Frans
E-mail

Mattias Campe

Informatica - Toegepaste informatica - Coördinator
E-mail

Maxim Leplae

Geschiedenis - Godsdienst - PAV
E-mail

Mieke Vanhauwaert

Informatica - Plastische opvoeding
E-mail

Niels Depotter

Esthetica - Media en actualiteit - PAV - M.O.
E-mail

Rudy Deboeuf

Informatica
E-mail

Ruth Coucke

Chemie - Fysica - Natuurwetenschappen
E-mail

Sarah Bouvry

Godsdienst
E-mail

Sam Vercruysse

Gerdragswetenschappen
E-mail

Stefanie Coussens

Economie - Informatica
E-mail

Steven Vanlersberghe

Geschiedenis - Talentenmodule
E-mail

Tine Fraeye

Informatica - Administratie
E-mail

Valentin Keulen

Frans - Godsdienst - CLIL
E-mail

Valerie Monserez

Natuurwetenschappen
E-mail

Wim Demortier

Informatica - Business support ICT
E-mail

Ann Blanckaert

Latijn - Grieks
E-mail

Helena Deleu

Wiskunde
E-mail

We noemen ze sinds jaar en dag ‘de opvoeders’, maar om eerlijk te zijn is er geen naam die de lading volledig dekt. Onze opvoeders zorgen voor toezicht op de speelplaats, in het restaurant, … ; ze zorgen voor een rustige studiesfeer in de avondstudie, ze beantwoorden alle eenvoudige en moeilijke vragen van de leerlingen, ze zijn een luisterend oor, een strenge maar rechtvaardige vader/moederfiguur die toeziet op het naleven van de regels … en daarnaast hebben ze administratieve taken. Kortom, ze zijn peper en zout in de schoolwerking.

Pascale Vanoplinus

tweede graad
E-mail

Bart Vandaele

Tweede graad
E-mail

In Guldensporencollege Kaai verliezen we liefst geen tijd en proberen we de problemen waarmee we geconfronteerd worden onmiddellijk te bespreken en aan te pakken.

Elke donderdagochtend zitten directie, leerlingenbegeleiders, opvoeders en mensen van het CLB samen aan tafel. Ze bespreken er de opgedoken leerlingenproblemen en proberen in overleg tot strategieën te komen die leerlingen helpen hun plaats te vinden in onze school. We noemen deze vergadering de Interne Cel Leerlingenbegeleiding of ICLB.

Regelmatig houden we ook klassenraden om de schoolse vorderingen en de attitudes van leerlingen te bespreken. Zo worden minder opvallende signalen tijdig opgemerkt. Vaak worden problemen die in het ICLB op tafel kwamen ook tijdens de klassenraden verder besproken.

Met regelmatige oudercontacten doorheen het jaar beklemtonen we het belang van directe, open en eerlijke communicatie met leerkrachten, ICLB, CLB en directie. Ouders hoeven vanzelfsprekend niet te wachten op een oudercontact om bepaalde problemen aan te kaarten. U bent altijd welkom. Onze deur staat open!

Elisabeth Sinnaeve

2e graad
E-mail

Tine Vanhecke

2e graad
E-mail

Onze school voert een zorgbeleid. De opvolging en begeleiding van de leerlingen gebeuren door de vakleraren en in het bijzonder door de klassenleraar. Bijkomende begeleiding om de leef- en leerwinst van de leerling te verhogen, wordt geboden door de opvoeder en de leerlingenbegeleider.

Op regelmatige tijdstippen overlegt de cel leerlingenbegeleiding (directie, leerlingenbegeleider, opvoeders en CLB-medewerkers) hoe ze de individuele leerling kan bijstaan, zowel in zijn studiehouding als op socio-emotioneel vlak.

Ook u kunt gratis een beroep doen op de medewerkers van het CLB. U kunt een brede waaier aan informatie bij hen verkrijgen:

  • algemene informatie,
  • hulp en begeleiding op het vlak van leren en studeren,
  • het maken van goede studiekeuzes,
  • vragen rond lichamelijke ontwikkeling en gezondheid,
  • het zich goed voelen thuis, op school en bij vrienden.

CLB Groeninge werkt nauw samen met de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding pas verder als de leerling ouder dan twaalf jaar hiermee instemt.

Zowel school als CLB houden bij het doorgeven en gebruik van leerlinggegevens rekening met het beroepsgeheim, deontologie en de wet op de privacy.

Begeleidingsinformatie uit het CLB dossier is relevant voor de school als die bijdraagt tot het optimaal uitvoeren van de leerlingenbegeleiding.

Adres

 

Als ouder en als leerling kan je buiten de school terecht bij:
 
CLB Groeninge
Kasteelstraat 27
8500 Kortrijk
056 24 97 00

Leerlingen, ouders, leerkrachten kunnen altijd terecht bij het directieteam: Heidi Steegen en Nicole Casteele.

Directieteam campus Kaai, derde graad

We noemen ze sinds jaar en dag ‘de opvoeders’, maar om eerlijk te zijn is er geen naam die de lading volledig dekt. Onze opvoeders zorgen voor toezicht op de speelplaats, het restaurant, … ; ze zorgen voor een rustige studiesfeer in de avondstudie, ze beantwoorden alle eenvoudige en moeilijke vragen van de leerlingen, ze zijn een luisterend oor, een strenge maar rechtvaardige vader/moederfiguurdie toeziet op het naleven van de regels … en daarnaast hebben ze administratieve taken. Kortom, ze zijn peper en zout in de schoolwerking.

Opvoeders derde graad, campus Kaai

De leerlingbegeleiders bieden een luisterend oor voor schoolse of persoonlijke bekommernissen. In alle discretie zullen Marieke Montaigne, Dries Vantieghem en Karien Duchi je proberen te helpen.

Leerlingenbegeleiders campus Kaai, derde graad

Onze school voert een zorgbeleid. De opvolging en begeleiding van de leerlingen gebeuren door de vakleraren en in het bijzonder door de klassenleraar. Bijkomende begeleiding om de leef- en leerwinst van de leerling te verhogen, wordt geboden door de opvoeder en de leerlingenbegeleider.

Op regelmatige tijdstippen overlegt de cel leerlingenbegeleiding (directie, leerlingenbegeleider, opvoeders en CLB-medewerkers) hoe ze de individuele leerling kan bijstaan, zowel in zijn studiehouding als op socio-emotioneel vlak.

Ook u kunt gratis een beroep doen op de medewerkers van het CLB. U kunt een brede waaier aan informatie bij hen verkrijgen:

  • algemene informatie,
  • hulp en begeleiding op het vlak van leren en studeren,
  • het maken van goede studiekeuzes,
  • vragen rond lichamelijke ontwikkeling en gezondheid,
  • het zich goed voelen thuis, op school en bij vrienden.

CLB Groeninge werkt nauw samen met de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding pas verder als de leerling ouder dan twaalf jaar hiermee instemt.

Zowel school als CLB houden bij het doorgeven en gebruik van leerlinggegevens rekening met het beroepsgeheim, deontologie en de wet op de privacy.

Begeleidingsinformatie uit het CLB dossier is relevant voor de school als die bijdraagt tot het optimaal uitvoeren van de leerlingenbegeleiding.

Adres

Als ouder en als leerling kan je buiten de school terecht bij:
 
CLB Groeninge
Kasteelstraat 27
8500 Kortrijk
056 24 97 00

De coördinatoren regelen het praktische schoolleven. Je kunt bij hen terecht met vragen over proefwerkenregeling, lokalen, S-dagen, ...

Graadcoördinatie campus Kaai, derde graad