Leerlingen Moderne Talen Kaai duiken talencampagne op gang

24 april 2023

Het Vlaams Talenplatform lanceert op dinsdag 25 april 2023 zijn grootschalige talencampagne “Duik in taal!”. Vierdejaarsleerlingen Moderne Talen van het Guldensporencollege campus Kaai duiken de campagne letterlijk op gang in het LAGO-zwembad van Kortrijk (Nelson Mandelaplein 19).

Het Talenplatform, waarin de universitaire talenopleidingen verenigd zijn, wil met deze campagne leerlingen warm maken voor een talenrichting. Zo kunnen leerlingen met talent voor taal de nieuwe richting Moderne Talen volop ontdekken, en kennismaken met bijvoorbeeld taaltechnologie en een bijkomende vreemde taal. Maar de campagne zet het hele brede scala aan talenrichtingen in de verf in zowel het secundair als het hoger onderwijs. “Talen vormen de weg naar ons denken, bieden je de kans om anderen te overtuigen, te raken en te inspireren, laten je kritisch naar de wereld kijken, en... leiden tot boeiende opleidingen en carrières. Wie in taal duikt, opent werelden,” vertelt Lieven Buysse, professor Engelse taalkunde aan de KU Leuven, kerngroeplid van het Vlaams Talenplatform en een van de drijvende krachten achter de talencampagne. 

 

Minister Ben Weyts zorgt voor financiële ondersteuning van de taalcampagne, en onderstreept het belang van Nederlands en vreemde talen in het onderwijs en voor de economie: “Vlaanderen is eentalig, maar Vlamingen kunnen maar beter meertalig zijn. We hebben een open kenniseconomie, we drijven handel met de hele wereld en onze naaste buren spreken Frans, Duits en Engels. We investeren daarom niet alleen in sterke STEM-opleidingen, maar ook in een volwaardige talenrichting in het secundair onderwijs en sterke talenopleidingen in het hoger onderwijs. We danken onze welvaart mee aan een goede talenkennis – en die troef mogen we niet verliezen”.

 

Duik in taal! richt zich niet alleen op leerlingen die een studiekeuze moeten maken, maar ook op hun ouders, (taal)leerkrachten en directies. De talencampagne roept leerlingen met een passie voor taal op een positieve keuze voor talen te maken, want een talenstudie leidt jongeren breed op, zodat ze inzetbaar zijn in de meest diverse sectoren op de arbeidsmarkt. ”Inzetten op taal in het onderwijs verrijkt elke leerling, want taalinzicht en vaardigheden zoals begrijpend lezen en schrijfvaardigheid maken van leerlingen betere studenten in om het even welk domein en geven hun meer kansen om hun plaats te vinden in de maatschappij,” stelt Tanja Mortelmans, professor Duitse taalkunde aan de Universiteit Antwerpen en kerngroeplid van het Vlaams Talenplatform.

 

De website www.duikintaal.be biedt een schat aan informatie, cijfermateriaal en FAQ’s over talenrichtingen, -opleidingen en -beroepen. Zo laten taalverhaalvideo’s professionals die talen studeerden aan het woord die nu actief zijn in de meest uiteenlopende sectoren. Leerkrachten vinden er ook een platform met inspirerend lesmateriaal.  

Programma

14.30 u.            Ontvangst pers

15u                   Toelichting campagne door het Vlaams Talenplatform (Lieven Buysse) en taalverhalen van leerlingen        

15.30 u.            Leerlingen duiken op een ludieke manier (klassikaal én individueel) de campagne in:  sprongen en duikwedstrijd. 

                          Ondertussen interviews mogelijk met de leerlingen, leraren en VTP  

16u                   Afsluiter, hierna ook mogelijkheid tot interviews met leerlingen, leraren en VTP

 

In de pers