Hoe werken wij?

 

 

Klasleraar, opvoeder, leerlingenbegeleider, coördinator? Wat is dat allemaal?

In de middelbare school heb je voor elk vak een andere leraar. Je klasleraar is er speciaal voor jouw klas. Op hem of haar kan je altijd een beroep doen, als je een vraag of probleem hebt. 

Ook de opvoeders zijn belangrijke aanspreekpunten. Zij zijn elke dag te vinden op de speelplaats en in het onthaal.

Bij de leerlingenbegeleiders kan je dan weer terecht als je problemen hebt. Maak je je zorgen om je schoolresultaten? Heb je moeite om je te concentreren of heb je een moeilijke periode thuis? In volle discretie zullen zij je proberen te helpen.

De coördinatoren zorgen voor allerlei praktische zaken. Zij maken de proefwerkenregeling op, organiseren uitstappen en activiteiten.

Hoe ziet de dag eruit? 

De lessen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 16.10 uur. Op woensdag is er les tot 12.05 uur. 

8.25 uur                        leerlingen aanwezig
8.30 - 9.20 uur            1ste les
9.20 - 10.10 uur          2de les
10.10 - 10.25 uur        onderbreking
10.25 - 11.15 uur        3de les
11.15 - 12.05 uur        4de les
12.05 - 13.25 uur        middagpauze
13.25 - 14.15 uur        5de les
14.15 - 15.05 uur        6de les
15.05 - 15.20 uur        onderbreking
15.20 - 16.10 uur        7de les

Als je ’s middags op school blijft, kun je kiezen voor een middagactiviteit: sport, ICT- lessen, dactylo, studie, groepswerk, stripotheek, muziekclub, STEM-club, leerlingenraad, …

 

Je kunt in de avondstudie blijven: op maandag, dinsdag en donderdag van 16.25 u. tot 17.15 u.

Moet ik nu nog leren leren?

‘Wat’ je allemaal leert, is heel belangrijk. Maar ‘hoe’ je studeert, is van even groot belang. Je leert hoe je moet plannen, hoe je het best werkt met een handboek, hoe je moet noteren tijdens de les, … De vakleraren helpen je die nuttige tips in de praktijk te brengen.

PLUS-team en LeerLabo

Op bepaalde momenten in de week komen zorgleraars van het PLUS-team de lessen ondersteunen in de vorm van co-teaching. Dan staan er twee leraars voor de klas. Op die manier kunnen ze makkelijker opdrachten en oefeningen aanbieden op jouw maat. In het LeerLabo kun je onder begeleiding je huiswerk maken en krijg je studietips. 

Wat kost een schooljaar? 

Onze bijdrageregeling vind je door hier te klikken