Wie is wie?

Ann Esprit

logistiek - schoolrekeningen
E-mail

Mario Van Den Heede

graadopvoeder - boekenverantwoordelijke - organisatie
E-mail

Mieke Ampe

graadopvoedster - leerlingenadministratie - studie
E-mail

Kenneth Hoornaert

graadopvoeder - leerlingenadministratie - studie
E-mail

Arthur Ostyn

graadopvoeder
E-mail

In Guldensporencollege Groeninge verliezen we liefst geen tijd en proberen we de problemen waarmee we geconfronteerd worden onmiddellijk te bespreken en aan te pakken. 

Elke donderdagmiddag zitten directie, leerlingenbegeleiders, opvoeders en mensen van het CLB samen aan tafel. Ze bespreken er de opgedoken leerlingenproblemen en proberen in overleg tot strategieën te komen die leerlingen moeten helpen hun plaats te vinden in onze school. We noemen deze vergadering de Interne Cel Leerlingenbegeleiding of ICLB. 

Regelmatig houden we ook klassenraden om de schoolse vorderingen en de attitudes van leerlingen te bespreken. Zo worden minder opvallende signalen tijdig opgemerkt. Vaak worden problemen die in het ICLB op tafel kwamen ook tijdens de klassenraden verder besproken. 

Met regelmatige oudercontacten doorheen het jaar beklemtonen we het belang van directe, open en eerlijke communicatie met leerkrachten, ICLB, CLB en directie. Ouders hoeven vanzelfsprekend niet te wachten op een oudercontact om bepaalde problemen aan te kaarten. U bent altijd welkom. Onze deur staat open!

Nicolas Gheeraert

beleidsondersteuning - leerlingbegeleiding
E-mail

Heleen Parmentier

leerlingenbegeleiding - beleidsondersteuning
E-mail

Elien Verschuere

beleidsondersteuning - coördinatie
E-mail

Adres van de CLB-dienst : Kasteelstraat 27 8500 Kortrijk tel. : 056/24 97 00

Alexandra Gheysens

Frans - Taal&Cultuur
E-mail

Ann Wyseur

natuurwetenschappen - techniek - STEM
E-mail

Caroline Isebaert

Engels - godsdienst - Frans - CLIL
E-mail

Charlotte Herpels

Nederlands - Mens en samenleving - SEI
E-mail

Christine Deprez

Nederlands - geschiedenis
E-mail

Dirk Bossuyt

Nederlands
E-mail

Dorine Vanoverberghe

aardrijkskunde - wiskunde
E-mail

Elien Verschuere

beleidsondersteuning - coördinatie
E-mail

Greet Depraetere

geschiedenis - Frans - CLIL
E-mail

Heleen Parmentier

leerlingenbegeleiding - beleidsondersteuning
E-mail

Johan De Muyt

Latijn - Grieks
E-mail

Jo Rapsaet

Engels - Frans - economie
E-mail

Lucie Vervaeck

wiskunde - STEM - godsdienst
E-mail

Mieke Dekeyzer

godsdienst
E-mail

Mieke Vanhauwaert

plastische opvoeding
E-mail

Sander Vanoverbeke

aardrijkskunde
E-mail

Sofie Claeys

natuurwetenschappen - wetenschappelijk werk - MAVO
E-mail

Sofie Verplancken

Latijn - Grieks - Frans - CLIL
E-mail

Sander Accou

lichamelijke opvoeding
E-mail

Geertrui Vandersteene

wiskunde
E-mail

Timothy Devos

fysica - wiskunde - STEM
E-mail

Nicolas Gheeraert

Nederlands
E-mail

Aline Verhoeve

Frans - Nederlands
E-mail

David Santy

muzikale opvoeding
E-mail

Marthe Poignie

Nederlands
E-mail

Arthur Ostyn

Natuurwetenschappen
E-mail

Nils Ghyselinck

economie - handel
E-mail

Elisabeth Goelen

Latijn - geschiedenis - Frans
E-mail

Carl Cuvelier

techniek
E-mail

Jean Strynck

Plastische opvoeding
E-mail

Robbe Coussement

Nederlands - Engels
E-mail

Niels Depotter

muzikale opvoeding
E-mail

Harmen Bouton

wiskunde - techniek
E-mail

Katia Sikiric

Frans - mens en samenleving
E-mail

Charlotte Holvoet

wiskunde
E-mail

Alexander Vandoorne

lichamelijke opvoeding
E-mail

Marie Vlieghe

aardrijkskunde - wetenschappen
E-mail

Aaron Walrave

Nederlands - mens en samenleving
E-mail

Alexandra Gheysens

Frans - Taal&Cultuur
E-mail

David Santy

muzikale opvoeding
E-mail