SLIM ORGANISEREN

12/05/2017

ONDERWIJS SLIM ORGANISEREN

Sinds vorig jaar begeleidt Flanders Synergy het Guldensporencollege naar een slim georganiseerde school. In de slimme school werken multidisciplinaire teams van leraren en andere schoolmedewerkers samen voor een community van leerlingen over de leerjaren en vakken heen. Hierbij worden voorwaarden gecreëerd om van leraren sterke, gepassioneerde teamspelers te maken, die voldoende eigen beslissingsvermogen hebben om greep te krijgen op hun complexe opdracht en de talenten van leerlingen ten volle kunnen ontplooien. 

Waarom?

Onze samenleving is volop in verandering. Ook de Vlaamse onderwijsinstellingen voelen deze veranderingen sterk aan. Zo is kennis en informatie vrij beschikbaar, de intensiteit en evolutie ervan neemt toe. Hierdoor verbreedt ook de opdracht van ons onderwijs: van kennis overdragen naar competenties verwerven en talenten ontwikkelen. Technologische ICT-platformen of slimme onderwijssystemen die toelaten om kennis te ontsluiten en om kennis en vaardigheden te verwerven evolueren razendsnel. 

Onderwijsinstellingen kunnen contexten creëren die het voor de medewerkers aangenamer en uitdagender maken om te werken. Ze kunnen een stevige basis én antwoorden bieden in een steeds veranderende wereld door hun organisatie anders en slimmer te organiseren, door hun schoolorganisatie te veranderen volgens de principes van de moderne sociotechniek.