Infomomenten op elke campus: 28 februari, 19.30 u. - 10 mei, 19.30 u. - 11 mei, 14 - 18 u. 

Tweede graad Economie

Tweede graad Economie

Het algemeen secundair onderwijs (aso) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie.
Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het aso je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
In alle studierichtingen van het aso is de studie van moderne talen belangrijk.  De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je maakt in de 2de graad economie de keuze tussen 4 of 5 uur wiskunde.

Wat is typisch voor de richting economie?

Economie is de studie van de 'huishouding'.
Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. 
Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. 
De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop. 
Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen) vertrekkend vanuit realistische bedrijfs– en maatschappelijke situaties.

Wanneer is economie iets voor jou?

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in een groot pakket algemene vakken: talen, wiskunde en wetenschappen.

Wat daarna?

Dit zijn de logische vervolgopleidingen in de 3de graad van het aso die met economie verwant zijn: economie-moderne talen, economie-wetenschappen en economie-wiskunde. Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is mogelijk, maar wordt best individueel bekeken. Overstappen naar humane wetenschappen kan mits bijwerken (schakelcursus).