Infomomenten op elke campus: 28 februari, 19.30 u. - 10 mei, 19.30 u. - 11 mei, 14 - 18 u. 

Tweede graad Grieks-Latijn

Tweede graad Grieks-Latijn

Het algemeen secundair onderwijs (aso) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie.
Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het aso je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het aso is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de 2de graad Grieks-Latijn 4 uur wiskunde per week.

Wat is typisch voor de richting Grieks-Latijn?

In de richting Grieks - Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur.
In de lessen Latijn en Grieks lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid en wordt de opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. 

Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. 
Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt.  
Maar Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.     

Wanneer is Grieks-Latijn iets voor jou?

Je kiest deze richting uit belangstelling voor de oude talen (Oudgrieks en Latijn), de Hellenistische cultuur en de Romeinse wereld, haar rijke literatuur en cultureel erfgoed. Je krijgt ook een voorsmaakje filosofie.

Je hebt daarnaast interesse in een groot pakket algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen. 

 

* Je kan ervoor opteren om het programma van 5 uur wiskunde in 4 lestijden te verwerken.       

Wat daarna?

Het logisch gevolg van de 2de graad Grieks-Latijn is een vervolg hierop in de derde graad. Andere overgangen zijn mogelijk, maar zijn individueel te bekijken.