CLIL, STEM en andere info

clil

CLIL

De toekomst is meertalig; een toekomst waarop we je willen voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter worden in Frans of Engels? Vind je het belangrijk om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarschijnlijk iets voor jou. In het eerste jaar kun je bepaalde vakken in het Frans volgen, En in het tweede jaar kan je naast Frans ook nog vakken in het Engels volgen.

Meer info

stem

STEM

Binnen STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) slaan de vakken techniek, wiskunde, ict en wetenschappen de handen in elkaar. Via uitdagende projecten leer je probleemoplossend denken, observeren en analyseren. Wat gebeurt er met je lichaam bij een botsing? Hoe ontwerp je een valsgelddetector? Hoe kan je een robot zo programmeren dat hij precies doet wat je wilt? Hoe beveilig je een kunstwerk in een museum? Hoe maak je een hovercraft?

Meer info

co-teaching

CO-TEACHING

De tijd dat een leraar altijd in zijn eentje voor de klas stond, ligt achter ons. Sinds een paar jaar experimenteren we met allerlei vormen van co-teaching: leraars staan samen voor de klas, zorgleraars springen bij tijdens de les, leraars zijn samen verantwoordelijk voor een groep leerlingen, staan in voor de leer- en leerlingenbegeleiding en regelen onderling het lessenrooster en eventuele wachturen. 

competenties

COMPETENTIES

Een competentie is de capaciteit om kennis, vaardigheden en attitudes samen in te zetten om een concrete taak tot een goed einde te brengen. Zowel in de eerste (1ste en 2de jaar) als in de tweede (3de en 4de jaar) graad geven we aandacht aan competentieontwikkelend leren via BZL (begeleid zelfstandig leren) en projectwerk.

SMARTSCHOOL

Smartschool is een digitaal leerplatform. Zowel leerlingen, leerkrachten en ouders maken er gebruik van.

  • Zo kan je via smartschool naar om het even wie een bericht versturen.
  • Je ziet onmiddellijk al je resultaten voor om het even welk vak.
  • Je krijgt een planning van de lessen te zien. 
  • Alle documenten die de leerlingen mee naar huis krijgen, kunnen op dit platform nog eens geraadpleegd worden.

OFFICE 365

Elke leerling krjgt een office 365 account.
Daarmee heeft hij/zij een mailadres van school en heeft hij/zij toegang tot veelgebruikte applicaties zoals word, excel, powerpoint enz.
De software kan ook thuis gratis gedownload en geïnstalleerd worden op pc of laptop.

IDDINK

Wie bij ons inschrijft, hoeft zich geen zorgen te maken over boeken. Daarvoor werken we samen met iddink.
Je bestelt je boeken online en voor de eerste schooldag worden jouw boeken bij jou thuis afgeleverd.
Sommige boeken zijn huurboeken: daar mag je niet in schrijven want die geef je op het eind van het schooljaar terug.

moneysafe

MONEYSAFE

Alle leerlingen ontvangen een persoonlijke betaalkaart, die ze gebruiken voor allerlei betalingen op school. Leerlingen hoeven dus geen cash geld meer mee te brengen.
Ouders kunnen het saldo op de Moneysafe betaalkaart aanvullen en de verrichtingen steeds raadplegen.