1B

1B

1e graad / B-Stroom
Download brochure

Wil je vooral veel dingen zelf doen en uitproberen? Ben je 12 jaar en heb je nog geen getuigschrift basisonderwijs behaald? Dan kan je starten in 1B

Typisch voor deze richting

In deze richting

  • Herhalen we de belangrijkste onderwerpen uit de lagere school.
  • Bereiden we je voor op een praktijkgerichte opleiding. 
  • Maak je tijdens het praktijkvak techniek kennis met verschillende beroepsvakken, waar de leerstof onmiddellijk in de praktijk wordt omgezet.
  • Is er ook aandacht voor ICT.

Lessentabel

Aantal uur
BASISVORMING (27 u)
Engels 1
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijke vorming 3
muziek 1
natuur & ruimte 3
Nederlands 4
beeld 1
techniek 4
wiskunde 4
KEUZE (5 u)
Nederlands 1
klasuur 1
technische activiteiten 3

Wat erna

In het eerste jaar maakte je kennis met heel wat beroepsvakken. Zo kan je na het eerste jaar een goede keuze maken. In 2B kan je kiezen voor:

  • Stem-technieken
  • Economie en organisatie – Maatschappij en welzijn