Infomomenten op elke campus: 28 februari, 19.30 u. - 10 mei, 19.30 u. - 11 mei, 14 - 18 u. 

1B

1B

Wat daarna? 

Na 1B gaan de meeste leerlingen naar  BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar).  In BVL kiezen de leerlingen op basis van interesse twee beroepenvelden uit. Binnen het Guldensporencollege bieden we de beroepenvelden  Kantoor-Verkoop, Mode, Voeding-Verzorging, Metaal-Elektriciteit, Bouw-Hout aan.

godsdienst

2

Frans

1+1

lichamelijke opvoeding

2

maatschappelijke vorming

3

muzikale opvoeding

1

natuurwetenschappen

2

Nederlands

4+1

plastische opvoeding

3

techniek

6+1

wiskunde

4

klassenuurtje

+1

TOTAAL

32