2A Grieks-Latijn

2A Grieks - Latijn

1e graad / A-stroom
Download brochure

Je leert, begrijpt en analyseert de Latijnse (en Griekse) taal. Je gaat aan de slag met teksten en denkt erover na. Wat hebben we in onze maatschappij van die Romeinen (en Grieken) uit de oudheid geleerd? 

Typisch voor deze richting

In deze richting:

 • Krijg je een brede algemene vorming.
 • Verdiep je je verder in het Latijn en/of het Grieks.
 • Bestudeer je de Latijnse/Griekse taalbeschouwing en woordenschat, waardoor je ook meer inzicht krijgt in de moderne talen.
 • Lees je heel wat Latijnse en Griekse teksten, zo word je leesvaardiger in het Nederlands én in vreemde talen.
 • Leer je meer over de Romeinse en/of de Griekse antieke cultuur.

Lessentabel

Aantal uur
BASISVORMING
godsdienst 2
aardrijkskunde 1
beeld 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
KEUZE
Latijn 4
Grieks 3

Wat erna

Na het tweede leerjaar A kan je kiezen voor elke studierichting. Hou echter rekening met de volgende mogelijkheden:

 1. Je kiest voor een domein.
  Wat interesseert jou? In het tweede jaar volgde je een basisoptie, zoals bij voorbeeld STEM of  Economie en Organisatie. Wil je dezelfde richting uit? Of wil je net iets anders?
 2. Je kiest voor een finaliteit.
  Wat wil je na het zesde middelbaar doen?
  • Finaliteit doorstroom = verder studeren.
  • Dubbele finaliteit = verder studeren of gaan werken.
  • Finaliteit arbeidsmarkt = gaan werken.

Natuurlijk moet je ook rekening houden met het attest dat je behaalt op het einde van het tweede jaar.

 • A-attest: je bent geslaagd en je mag elke richting of finaliteit kiezen.
 • B-attest: je bent geslaagd maar bepaalde finaliteiten of studierichtingen worden uitgesloten.
 • C-attest: je bent niet geslaagd en moet overzitten.