2A moderne talen en wetenschappen

2A maatschappij en welzijn

1e graad / A-stroom
Download brochure

Je ontwikkelt een persoonlijke en gezonde levensstijl. Wat eet ik? Beweeg ik voldoende? Je bestudeert dit alles vanuit een wetenschappelijke benadering, zoals bijvoorbeeld de psychologie, de sociologie of de biologie. Je leert over het sociale gedrag van mensen. Je neemt sociaal engagement. Je past tijdens de lessen heel wat communicatieve vaardigheden toe.

Lessentabel

Aantal uur
BASISVORMING
godsdienst 2
aardrijkskunde 1
beeld 1
Engels 2
Frans 4
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 5
BASISOPTIE
Maatschappij en welzijn 5

Wat erna

Na het tweede leerjaar A kan je kiezen voor elke studierichting. Hou echter rekening met de volgende mogelijkheden:

 1. Je kiest voor een domein.
  Wat interesseert jou? In het tweede jaar volgde je een basisoptie, zoals bij voorbeeld STEM of  Economie en Organisatie. Wil je dezelfde richting uit? Of wil je net iets anders?
 2. Je kiest voor een finaliteit.
  Wat wil je na het zesde middelbaar doen?
  • Finaliteit doorstroom = verder studeren.
  • Dubbele finaliteit = verder studeren of gaan werken.
  • Finaliteit arbeidsmarkt = gaan werken.

Natuurlijk moet je ook rekening houden met het attest dat je behaalt op het einde van het tweede jaar.

 • A-attest: je bent geslaagd en je mag elke richting of finaliteit kiezen.
 • B-attest: je bent geslaagd maar bepaalde finaliteiten of studierichtingen worden uitgesloten.
 • C-attest: je bent niet geslaagd en moet overzitten.