beeldende en architecturale kunsten bso

3-4 architecturale en beeldende kunsten

2e graad / Dubbele finaliteit
Download brochure

Architecturale en beeldende kunsten is een studierichting in het domein kunst en creatie en bereidt voor op doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Het is een theoretisch artistiek-creatieve studierichting met een brede algemene vorming.

Je maakt kennis met architecturale en beeldende kunsten in al zijn facetten!  
Je onderzoekt, verkent, experimenteert met verschillende technieken en materialen. Je zet je eerste stappen in de architecturale en beeldende kunsten met specifieke vakken in 2D en 3D. 

Een creatieve open geest, een goede studiemethode, veel inzet en voldoende beeldend en ruimtelijk inzicht zijn nodig om deze studierichting met succes te doorlopen. 
Tijdens de lessen gaat er daarom veel aandacht naar attitudes, feedback en naar je persoonlijke gedrevenheid.

DaSchool

Onze accenten

  • Je krijgt les in goed uitgeruste kunstateliers en vaklokalen. 
  • Je hanteert ICT in algemene en kunstvakken. 
  • Je persoonlijke ontwikkeling staat voorop in het leerproces. 
  • Je draagt zorg voor mens en milieu vanuit een veilige werkomgeving. 
  • Je krijgt voornamelijk een individuele begeleiding. 
  • Je leert op regelmatige basis omgaan met zelfevaluatie, feedback en een transparant evaluatiesysteem. 
  • Je komt in contact met de wijde kunstwereld via projectmatig werk, tentoonstellingsbezoek en studiereizen. 

Lessentabel

3de jaar 4de jaar
ALGEMENE VORMING
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
wiskunde 3 3
natuurwetenschappen 2 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
maatsch. en economische vorming 1
lichamelijke opvoeding 2 2
SPECIFIEKE VORMING
architectuur 6 6
beeld 5 7
kunstbeschouwing 1 1

Wat erna

Na de tweede graad D/A architecturale en beeldende kunsten kan je doorstromen naar de derde graad D/A architectuur en interieur of naar de derde graad D/A beeldende kunst.