3-4 biotechnieken

2e graad / Dubbele finaliteit
Download brochure

De studierichting

Je combineert een stevig theoretisch luik met een aanzienlijk praktijkgedeelte. In de lessen biologie, chemie en fysica behandel je de theorie waarmee je nadien in het labo aan de slag gaat.

Je leert in het labo via productie- en procestechnieken problemen herkennen en oplossen. Daarenboven leer je nauwkeurig en planmatig werken, zo word je voorbereid voor een job van labomedewerker of operator.

Profiel van de leerling

Je hebt specifiek interesse voor wetenschappen. Je vult deze interesse aan met een breed gamma vakken.

In een studierichting met de dubbele finaliteit ligt de focus op het toepassen of in de praktijk brengen vertrekkend vanaf een theoretische basis.

Dubbele finaliteit

Een dubbele finaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen) of op de arbeidsmarkt.
De richtingen combineren algemene vorming met technische vorming en praktijk.

Lessentabel

Vak 3 4 (vanaf 2024-2025)
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
wiskunde 4 4
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
biologie + labo 3 3
chemie + labo 4 5
fysica + labo 3 3
productiesystemen 2 3
artistieke vorming 1
informatica 1

Wat erna

De logische vervolgrichtingen voor de derde graad zijn biotechnologische en chemische (stem)-technieken.