hout bso

3-4 hout

2e graad / Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Download brochure

Hout is een arbeidsmarktgerichte studierichting in domein STEM.

Typisch voor deze studierichting

In deze studierichting

  • leer je de technisch-theoretische voorbereidingen voor je eigen project : materiaalkeuze, werkmethode, uitvoeringstekeningen aan de hand van 3D-modellering (CAD);
  • realiseer je vakkundig een eigen project van plank tot afgewerkt product met behulp van elementaire houtbewerkingsmachines en maak je kennis met CNC-gestuurde machines;

Onze accenten

  • De lessen gaan door in vernieuwde werkplaatsen, alle vaklokalen zijn uitgerust met actueel didactisch materiaal.
  • We werken projectmatig met up-to-date cursusmateriaal.
  • In alle algemene en technische vakken is er een sterke integratie van ict-vaardigheden.
  • Zorg voor mens, milieu, veiligheid en preventie staan altijd voorop.
  • We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling.
  • We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met regelmatige zelfevaluatie en feedback en een transparant evaluatiesysteem.

Lessentabel

3 4
ALGEMENE VORMING
lichamelijke opvoeding 2 2
godsdienst 2 2
Engels 2 2
Nederlands 3 3
project algemene vakken 5 5
TECHNISCH-PRAKTISCHE VORMING
hout 18 18

Wat erna

Na de tweede graad A-finaliteit hout stroom je door naar de derde graad A-finaliteit hout.