Houttechnieken

3-4 houttechnieken

2e graad / Dubbele finaliteit
Download brochure

Houttechnieken is een studierichting in het STEM-domein die  voorbereidt op doorstroom naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Typisch voor deze studierichting

In deze studierichting:

 • leer je in de lessen onderzoek een project ontleden en al onderzoekend maak je kennis met alle materialen, constructies en uitvoeringsmethoden die nodig zijn om een project te realiseren;
 • maak je in de lessen organisatie uitvoeringstekeningen aan de hand van 3D-modellering (CAD), gebruik je software om CNC-houtbewerkingsmachines aan te sturen, stel je een stappenplan op, maak je de werkvoorbereidingen en bereken je de kostprijs van een project;
 • oefen je in de lessen uitvoering de basistechnieken voor handvaardigheid en het veilig gebruik van de houtbewerkingsmachines, maak je kennis met CNC-gestuurde machines en realiseer je een eigen project;
 • oefen je wiskundige technieken en methoden;
 • leer je het Nederlands, Frans en Engels functioneel gebruiken en krijg je een brede algemene vorming.

 

 

Onze accenten

 • De lessen gaan door in modern uitgeruste werkplaatsen, alle vaklokalen zijn voorzien van actueel didactisch materiaal.
 • We werken projectmatig met up-to-date digitaal lesmateriaal.
 • In alle lessen is er een sterke integratie van ICT-vaardigheden.
 • Zorg voor mens, milieu, veiligheid en preventie staan altijd voorop.
 • We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling.

Lessentabel

3 4
ALGEMENE VORMING
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
natuurwetenschappen 1 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
SPECIFIEKE VORMING STEM
wiskunde 3 3
informatica 1 0
project 0 1
technische vorming 13 13

Wat erna

Na de tweede graad D/A houttechnieken kan je

 • doorstromen naar de derde graad D/A houttechnieken;
 • overstappen naar een aanverwante studierichting in de derde graad A finaliteit.