economie guldensporencollege tweede graad

3-4 maatschappij en welzijn

2e graad / Dubbele finaliteit
Download brochure

De studierichting

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting. In functie van zorg verlenen ontwikkel je een stevige basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, fysiologie en anatomie. Je vertrekt vanuit een holistische mensvisie, wat betekent dat je zowel het lichamelijke, geestelijke, sociale als religieuze aspect van de mens bekijkt. Je bestudeert zorg vanuit een gezinscontext en leert  begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Profiel van de leerling

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief.
In een studierichting met de dubbele finaliteit ligt de focus op het toepassen of in de praktijk brengen vertrekkend vanaf een theoretische basis.

Dubbele finaliteit

Een dubbele finaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen) of op de arbeidsmarkt.

Lessentabel

Vak 3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Maatsch. en economische vorming 1
Maatschappij en welzijn 10 12
Artistieke vorming 1 1
project doelgroepwerking 1 1

Wat erna

De logische vervolgopleidingen voor de derde graad zijn gezondheidszorg of opvoeding en begeleiding.