economie guldensporencollege tweede graad

3-4 zorg en welzijn

2e graad / Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Download brochure

De studierichting

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. De nadruk ligt op intermenselijke verhoudingen, waardoor je flink oefent op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Je maakt kennis met directe zorg, maar wordt vooral ondergedompeld in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Profiel van de leerling

Je werkt graag met en voor mensen. Je bent handig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Het accent ligt meer op de praktijk dan op de theorie. Je krijgt weinig algemene vakken. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep.

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Een arbeidsmarktgerichte finaliteit bereidt je voor op de arbeidsmarkt.
De richtingen combineren voornamelijk technische vorming met praktijk.

Lessentabel

Vak 3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 3 3
Engels + Frans 2 2
Mavo 3 3
Wiskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Zorg en welzijn 17 17
Artistieke vorming 1 1

Wat erna

De logische vervolgopleidingen voor de derde graad zijn assistentie in wonen, zorg en welzijn of verzorging.