5-6 architecturale vorming

3e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

De derde graad D-finaliteit Architecturale Vorming biedt een algemene vorming en is een theoretisch artistiek-creatieve studierichting.
Als leerling van de Architecturale Vorming heb je een grote interesse voor architectuur en hoe die met haar omgeving samenhangt.
Je leert omgaan met ruimtelijke vormtaal die je terugvindt in verschillende artistieke disciplines die in relatie staan met het architecturale. Je verworvenheden op deze vlakken komen in het laatste jaar tot een hoogtepunt in de geïntegreerde proef (gip).

Wat verwachten we van jou? Een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode. We verwachten hierbij ook een grote zelfstandigheid. Een omvangrijk pakket theoretische en abstracte leerstof, met een accent op wiskunde en wetenschappen, schrikt je niet af.

DaSchool

Onze accenten

  • Je krijgt les in goed uitgeruste kunstateliers en vaklokalen. 
  • Je hanteert ICT in algemene en kunstvakken. 
  • Je persoonlijke ontwikkeling staat voorop in het leerproces. 
  • Je draagt zorg voor mens en milieu vanuit een veilige werkomgeving. 
  • Je krijgt voornamelijk een individuele begeleiding. 
  • Je leert op regelmatige basis omgaan met zelfevaluatie, feedback en een transparant evaluatiesysteem. 
  • Je komt in contact met de wijde kunstwereld via projectmatig werk, tentoonstellingsbezoek en studiereizen. 

Lessentabel

5de jaar 6de jaar
ALGEMENE VORMING
godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
geschiedenis 1 1
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 1
lichamelijke opvoeding 2 2
mens en samenleving 0 1
SPECIFIEKE VORMING
architecturale vorming 4 4
waarnemingstekenen 2 2
wetenschappelijk tekenen 2 2
wiskunde 5 5
fysica 2 2

Wat erna

Na de derde graad Architecturale Vorming kan je door het uitgesproken algemeen vormend karakter van deze richting kiezen uit een waaier van zowel professionele als academische bacheloropleidingen aan hogeschool of universiteit. Enkele mogelijkheden: Architectuur, Binnenhuisarchitectuur, Landschaps- en tuinarchitectuur, Industriële vormgeving, Kunstwetenschappen.
Andere studierichtingen in het hoger onderwijs blijven mogelijk: zie www.onderwijskiezer.be