5-6 architectuur en interieur

3e graad / Dubbele finaliteit
Download brochure

De derde graad DA-finaliteit Architectuur & Interieur is een artistieke en praktische studierichting.
Je verwerft inzichten in (interieur)vormgeving, voorstelling en toegepaste wetenschappen. Je ontdekt architecturale kunst en maakt kennis met ontwerp via waarneming, fysieke en digitale voorstellingstechnieken, ontwerpmethodes en kunst- en cultuurbeschouwing.
In het zesde jaar pas je deze inzichten en vaardigheden toe bij de geïntegreerde proef (gip), die de herbestemming van een historisch pand als invalshoek heeft.

Wat verwachten we van jou? Een teamplayer met een grote interesse voor architectuur en interieur, een creatieve geest met ruimtelijk inzicht, een onderzoeker met een open blik... Kortom een geëngageerde creatieve jongere die via manuele en digitale vaardigheden zijn/haar ideeën vormgeeft!

DaSchool

Onze accenten

  • Je krijgt les in goed uitgeruste kunstateliers en vaklokalen. 
  • Je hanteert ICT in algemene en kunstvakken. 
  • Je persoonlijke ontwikkeling staat voorop in het leerproces. 
  • Je draagt zorg voor mens en milieu vanuit een veilige werkomgeving. 
  • Je krijgt voornamelijk een individuele begeleiding. 
  • Je leert op regelmatige basis omgaan met zelfevaluatie, feedback en een transparant evaluatiesysteem. 
  • Je komt in contact met de wijde kunstwereld via projectmatig werk, tentoonstellingsbezoek en studiereizen. 

Lessentabel

5de jaar 6de jaar
ALGEMENE VORMING
godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
geschiedenis 1 1
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
mens en samenleving 0 1
SPECIFIEKE VORMING
kunstbeschouwing 2 2
wetenschap en techniek 3 3
waarneming en voorstelling 3 3
ontwerp 6 5
wiskunde 3 3
fysica 1 1

Wat erna

Na de derde graad Architectuur & Interieur kan je doorstromen naar een professionele bachelor of academische bachelor en master in het hoger (kunst)onderwijs.
- Professionele bachelor: interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur, toegepaste architectuur, industrieel productontwerpen, bouw, secundair onderwijs.
- Academische bachelor/master: architectuur, interieurarchitectuur, beeldende kunsten, kunstwetenschappen/ archeologie, productontwikkeling, architectuur, erfgoedstudies.
- Andere studierichtingen in het hoger onderwijs blijven mogelijk: zie www.onderwijskiezer.be