5-6 bedrijfsorganisatie

3e graad / Dubbele finaliteit
Download brochure

Bedrijfsorganisatie is een theoretische en praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De studierichting biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. 

Je hebt een ruimte interesse in de werking en de uitdagingen van ondernemingen. Je bent digitaal vaardig. Je kan nauwgezet en gestructureerd werken en bent bereid administratieve taken op te nemen. Boekhouden, fiscaliteit, financieel beheer en uiteraard ook personeelsbeheer en human resource management spreken je aan.  Daarnaast is inzicht in globale bedrijfsvoering ook belangrijk. Hier komen dus ook de beginselen van marketing, logistiek enz. aan bod.

Typisch voor deze richting

  • Je leert de doelstellingen en werking van een onderneming te begrijpen.
  • Je verdiept je ook in de basis van de economische principes want dit vormt de achtergrond voor het functioneren van een onderneming.
  • Je verdiept je kennis over boekhouding en financieel beheer. Je gaat aan de slag met fiscaliteit, accounting, analyse van de jaarrekening, debiteurenbeheer. 
  • Je leert alles over Human Resources (personeelsbeheer) zoals tewerkstelling, sociaaljuridisch advies, loonberekeningen en personeelsadministratie. 
  • Je leert oplossingsgericht werken en versterkt je digitale competenties.
  • Het pakket van 13 lesuren bedrijfsorganisatie bevat volgende vakken: 3u toegepaste economie, 3u ondernemen, 4u boekhouden en 3u personeelsbeheer.
  • In deze studierichting heb je precies dezelfde algemene vakken als in de richting bedrijfsorganisatie. In beide studierichtingen is er veel aandacht voor toegepaste economie en voor boekhouden. In bedrijfsbeheer is er ook aandacht voor human resources en minder voor marketing.
     

 

Dubbele finaliteit

Een dubbele finaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen) of op de arbeidsmarkt.

De richtingen combineren algemene vorming met technische vorming en praktijk.

Extra's

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

We zetten in op het contact met het bedrijfsleven door bv. bedrijfsbezoeken of 'Ondernemer voor de klas'. In het zesde zetten we in op werkplekleren en het opstarten van een mini-onderneming.
 

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 2
Engels 3 3
Frans 3 3
Duits 1 0
wiskunde 2 3
bedrijfsorganisatie 13 13
keuzecursussen 0 1

Wat erna

Na de derde graad Bedrijfsorganisatie kan je verder studeren in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Je kan ook meteen aan de slag in de human resources of als boekhoudkundig assistent. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren