5-6 beeldende vorming

3e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

De derde graad D-finaliteit Beeldende Vorming biedt een algemene vorming en is een theoretisch artistiek-creatieve studierichting.
Als je kiest voor Beeldende Vorming, wil je de laatste jaren van het middelbaar onderwijs je blikveld verruimen zowel op theoretisch als op artistiek vlak. Zowel via de kunstbeschouwing als via de persoonlijke kunstbeleving train je jezelf in je ethisch en esthetisch waarnemen.
In de artistieke vakken leer je compositie, kleur en vorm tot eigen uitdrukkingsmiddelen maken. In het laatste jaar krijgt je eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een geïntegreerde proef (gip) waarin je een persoonlijke confrontatie aangaat met een opgelegd of zelf gekozen thema.

Wat verwachten we van jou? Een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode. We verwachten hierbij ook een grote zelfstandigheid. Een omvangrijk pakket theoretische en abstracte leerstof, schrikt je niet af.

DaSchool

Onze accenten

  • Je krijgt les in goed uitgeruste kunstateliers en vaklokalen. 
  • Je hanteert ICT in algemene en kunstvakken. 
  • Je persoonlijke ontwikkeling staat voorop in het leerproces. 
  • Je draagt zorg voor mens en milieu vanuit een veilige werkomgeving. 
  • Je krijgt voornamelijk een individuele begeleiding. 
  • Je leert op regelmatige basis omgaan met zelfevaluatie, feedback en een transparant evaluatiesysteem. 
  • Je komt in contact met de wijde kunstwereld via projectmatig werk, tentoonstellingsbezoek en studiereizen. 

Lessentabel

5de jaar 6de jaar
ALGEMENE VORMING
godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
geschiedenis 1 1
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 1
lichamelijke opvoeding 2 2
wiskunde 3 3
mens en samenleving 0 1
SPECIFIEKE VORMING
kunstbeschouwing 2 2
Beeld 2D 4 4
Beeld 3D 4 4
waarnemingstekenen 4 4

Wat erna

Na de derde graad Beeldende Vorming kan je door het grote algemeen vormend karakter van deze richting kiezen voor een verderzetting van je opleiding via professioneel of academisch gerichte bacheloropleidingen aan hogeschool of universiteit.
Enkele mogelijkheden: Cultuur- en menswetenschappen, Vrije kunsten, Beeldende kunst, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk.
Andere studierichtingen in het hoger onderwijs blijven mogelijk: zie www.onderwijskiezer.be