Elektrische installaties bso

5-6 elektrische installaties

3e graad / Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Download brochure

Elektrische installaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Typisch voor deze richting

In deze studierichting:

 • leer je over residentiële, tertiaire en industriële installaties;
 • leer je de materialen kennen die gebruikt worden;
 • leer je draden en (afgeschermde) kabels trekken, leidingen en dozen monteren en plaatsen;
 • leer je sleuven en holtes maken;
 • leer je elektrische componenten, aardingssystemen, verlichtingsinstallaties plaatsen en vervolgens aansluiten;
 • leer je eenvoudige klassiek residentieel elektrisch schema realiseren en controles uitvoeren;
 • leer je een eigen installatie in werking stellen volgens het AREI;
 • leer je eenvoudige herstellingen uitvoeren aan een elektrische installatie;
 • leer je de basis van het monteren en aansluiten van industriële componenten (motoren, machines, (elektro-)pneumatische componenten, PLC-sturingen);
 • leer je het Nederlands en Engels functioneel gebruiken;
 • krijg je een brede algemene vorming.

Onze accenten

 • De lessen gaan door in modern uitgeruste werkplaatsen, alle vaklokalen zijn voorzien van actueel didactisch materiaal.
 • We werken projectmatig met up-to-date digitaal lesmateriaal.
 • In alle lessen is er een sterke integratie van ICT-vaardigheden
 • Zorg voor mens, milieu, veiligheid en preventie staan altijd voorop.
 • We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling.
 • We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met regelmatige zelfevaluatie en feedback in een transparant evaluatiesysteem.
 • We werken nauw samen met de sectoren en met de bedrijven uit de regio.

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Engels 2 2
Nederlands 2 2
project algemene vakken 5 5
wiskunde
maatschappelijke vorming
lichamelijke opvoeding 2 2
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VORMING
vorming elektriciteit 19 19

Wat erna

Na de derde graad elektrische installaties kan je terecht op de arbeidsmarkt. Een graduaat of Se-n-Se opleiding behoort tot de mogelijkheden. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen'