Carrosserie bso

5-6 koetswerk

3e graad / Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Download brochure

Koetswerk is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Typisch voor deze richting

In deze studierichting:

 • leer je carrosserie-onderdelen (de)monteren met handgereedschappen en machines;
 • leer je fouten opsporen en eenvoudige herstellingen doen;
 • leer je de werking van verschillende (elektrische) auto-onderdelen en verwijderbare elementen van de carrosserie, sluitingen,... controleren en resetten of opnieuw initialiseren;
 • leer je schuren en plamuren, snijgereedschap gebruiken, lassen en handsolderen;
 • leer je carrosserieplaten uit staal, kunststof en aluminium vervangen en weer in vorm brengen;
 • leer je roestwerende producten aanbrengen, onderdelen verlijmen of afdichten (kitten);
 • leer je de geometrie van het chassis, de stand van de zelfdragende carrosserie controleren en vervormde onderdelen weer rechttrekken en schade herstellen aan koetswerk en chassis;
 • leer je carrosserieonderdelen bewerken (b.v. afplakken) om ze spuitklaar te maken en de grondlaag aan te brengen;
 • leer je het Nederlands en Engels functioneel gebruiken;
 • krijg je een brede algemene vorming.

Onze accenten

 • De lessen gaan door in modern uitgeruste werkplaatsen, alle vaklokalen zijn voorzien van actueel didactisch materiaal.
 • We werken projectmatig met up-to-date digitaal lesmateriaal.
 • In alle lessen is er een sterke integratie van ICT-vaardigheden
 • Zorg voor mens, milieu, veiligheid en preventie staan altijd voorop.
 • We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling.
 • We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met regelmatige zelfevaluatie en feedback in een transparant evaluatiesysteem.
 • We werken nauw samen met de sectoren en met de bedrijven uit de regio.

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Engels 2 2
Nederlands 2 2
project algemene vakken 5 5
wiskunde
maatschappelijke vorming
lichamelijke opvoeding 2 2
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VORMING
vorming koetswerk 19 19

Wat erna

Na de derde graad koetswerk kan je terecht op de arbeidsmarkt. Een graduaat of Se-n-Se opleiding behoort tot de mogelijkheden. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen'