ST

5-6 Latijn - wiskunde

3e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Je hebt interesse voor de klassieke taal en cultuur. Je bent geboeid door wiskunde en bent er graag mee bezig. Je beschikt over voldoende abstractievermogen en voorkennis vanuit het 4e jaar. 

Typisch voor deze richting

 • Bij Latijn gaat de aandacht naar de inhoud en de stijl van literaire teksten. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
 • Je bestudeert poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dat geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis, draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak en brengt je in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.
 • Deze studierichting vereist een sterke affiniteit met wiskunde. Een ruime wiskundige basis en groot inzicht in wiskundige principes die je in het verleden al hebt gezien zijn essentieel. We dagen de leerlingen graag uit met complexe wiskundige vraagstukken en oefenen abstract denken en probleemoplossende vaardigheden. Ook de theoretische achtergrond is hier belangrijk en wordt grondig uitgelegd. Je bouwt tevens een sterke basis op die je zowel theoretisch als praktisch kan inzetten in andere exacte wetenschappen.
 • In het vak informaticawetenschappen leer je over algoritmen en programmeren en modelleren en simuleren.
 • In deze studierichting zijn er ook 4 uren wetenschappen voorzien in het 5e en het 6e jaar: biologie, chemie en fysica. 
 • Door de combinatie van klassieke talen, de gevorderde wiskunde en de uitgebreide wetenschappen is dit een zeer uitdagende en brede studierichting die alle mogelijkheden biedt voor verdere studies. 
stenen tablet
boek blurred
 • Leerlingen kunnen het pakket van 6 uur wiskunde uitbreiden naar 8 uur via de keuzes in de vrije ruimte. Zie 'Extra's'.
 • Leerlingen kunnen hun pakket wetenschappen uitbreiden door in de vrije ruimte in het 6e jaar te kiezen voor anatomie, biochemie etc. Zie Extra's.
 • Leerlingen die zich voorbereiden op het toegangsexamen (tand)arts kunnen inschrijven voor de extra sessies die de leraren wetenschappen geven op de campus. 

Domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeinoverschrijdend wil zeggen dat de studierichting niet onder te brengen is in één domein. Vooral in de derde graad komt dit tot uiting. Richtingen zijn er vaak 'tweepolig'. De richting economie-moderne talen hoort zowel thuis in het domein economie als in het domein taal en cultuur.

Extra's

In je lessentabel vind je het vak Module. Wat is dat precies?

Module is een uniek vak dat je alleen bij ons kan volgen. Het is een vak vol variatie waarin we je stimuleren om kritisch na te denken en om je grenzen te verleggen. Doorheen het jaar werk je samen met verschillende coaches en met verschillende medeleerlingen. Je maakt kennis met vernieuwende lesmethodes en nieuwe evaluatievormen. We zetten je aan tot levenslang leren. Je denkt na over je eigen mogelijkheden, over je toekomstperspectieven. We willen je zo goed mogelijk voorbereiden op het hoger onderwijs.

Module

Een uniek en innovatief project voor leerlingen in de doorstroomrichtingen in het vijfde jaar, waarbij ze klasoverstijgend en zelfstandig werken aan creatieve onderzoeken en oplossingen voor maatschappelijke problemen.

In het eerste trimester volgen alle leerlingen een onderzoekstraject waarbij ze een maatschappelijk probleem in kaart brengen en oplossingen voorstellen. Ze vragen en krijgen feedback van externe partners. Tot slot presenteren ze hun resultaten tijdens een debat.

In het tweede trimester kunnen de leerlingen kiezen uit drie opties:

 • Society Hacks (een oplossing bedenken voor een ergernis in de maatschappij),
 • EYP (deelnemen aan het Europees jongerenparlement). Dit project is Engelstalig.
 • MOOC (online cursussen volgen over een persoonlijk interessegebied). Dit project is Engelstalig

In het derde trimester verbreden de leerlingen hun financiële kennis in een traject waarbij ze starten als student en eindigen als eigenaar van een privéwoning. Ze leren bij over studiekosten en stellen een budget en/of spaarplan op om op het eind van de maand alle rekeningen te kunnen betalen.

Leerlingen die een richting met minstens 6 uur wiskunde kozen, kunnen in plaats van module 2 uur per week extra wiskunde volgen. Ze verdiepen zich elk trimester in een nieuwe wiskundige discipline: in de logica, de wereld van de grafen en de cryptografie.

 

8 uur wiskunde

Je volgt als 6 uur wiskunde en je wil je er nog verder in verdiepen? Deze cursus doet je de wondere wereld van de wiskunde achter alledaagse dingen ontdekken. We verdiepen ons in de logica en in de wereld van spionage en beveiliging. Dit kadert in Junior College wiskunde van de K.U. Leuven en gebeurt in samenwerking met de KULAK.

Deze cursus kies je voor het hele schooljaar. Ze is bedoeld voor de echte liefhebbers van wiskunde en voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. In het zesde jaar kan je een nieuwe keuze maken, zie 'keuzecursussen'.

Leerlingen die kiezen voor deze extra wiskunde in het vijfde jaar, hebben het vak Module niet.

Keuzecursussen

Alle laatstejaars in de doorstroomfinaliteit kunnen 2 uur per week zelf invullen! Zo stel je als het ware zelf je programma samen.

Het schooljaar wordt verdeeld in 3 periodes van elk 10 weken die je telkens zelf invult door te kiezen uit een ruime waaier aan keuzecursussen zoals anatomie, recht, statistiek, filosofie, sociologie, economie, verpleegkunde, Italiaans, Spaans, wiskunde, design, kunst,...

Deze keuzecursussen organiseren we vaak in samenwerking met de hogescholen en/of universiteiten. Ze laten je proeven van wat het hoger onderwijs te bieden heeft, ze willen een hulp zijn bij je studiekeuze en ze geven je alvast een voorsprong. 

Image
K3-CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
In 5 domeinoverschrijdende doorstroom kunnen we leerlingen een aantal vakken met CLIL Engels aanbieden. 
In de derde graad leggen we de lat hoog voor talen en CLIL past in die visie. CLIL biedt je de kans om vaker en in allerlei situaties de vreemde taal te spreken. Dat vergroot de spreekdurf en zorgt voor een grote motivatie CLIL bereidt ook uitstekend voor op hoger onderwijs.

In het vijfde jaar domeinoverschrijdende doorstroom kan je kiezen voor CLIL-esthetica en CLIL-Latijn.
Ook in Module5 zijn er kansen voor CLIL als je kiest voor werken met MOOCs of als je deelneemt aan het EYP project. 

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 2 1
fysica 1 2
wiskunde 6 6
informaticawetenschappen 0 1
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Latijn 4 4
module of extra wiskunde 2 0
keuzecursussen 0 2

Wat erna

De richting Latijn-wiskunde bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden zijn heel uitgebreid, er zijn geen beperkingen. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren