5-6 onthaal en recreatie

3e graad / Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Download brochure

Onthaal en recreatie is een praktische studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Je leert omgaan met recreanten en bezoekers. Je verwerft hiervoor de nodige communicatieve vaardigheden in Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Je bent dynamisch en houdt van avontuur. Je werkt graag met mensen samen. Je onthaalt graag bezoekers en recreanten, en dit in verschillende talen. Je organiseert en begeleidt graag activiteiten en evenementen. Je hebt zin voor initiatief en neemt graag verantwoordelijkheid. 

Typisch voor deze richting

 • Je leert Duits, Engels, Frans en Nederlands gebruiken met de nadruk op communicatieve vaardigheden.
 • Wat 'onthaal' betreft kunnen we uitsplitsen in:
  • Onthaalsector.
   Je leert bezoekers in diverse contexten onthalen, informeren, doorverwijzen en begeleiden. Je kan dit ook in moeilijke omstandigheden. Je bestudeert de toegangscontrole, verkoop en verhuur van materialen. 
  • Registratie en administratie.
   Je bestudeert de digitale registratie en klachtenbehandeling.
 • In 'recreatie' leer je activiteiten voorbereiden, begeleiden en mee uitvoeren.
  • Je leert hoe je materiaal en infrastructuur reserveert, controleert. Je leert het herstellen en onderhouden.
  • Er ligt hierbij een sterke nadruk op de veiligheid van middelen en mensen.​​

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Een arbeidsmarktgerichte finaliteit bereidt je voor op de arbeidsmarkt.
De richtingen combineren voornamelijk technische vorming met praktijk.

Extra's

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

We zetten in op het contact met het bedrijfsleven door bv. bedrijfsbezoeken of 'Ondernemer voor de klas'. Je ruilt de schoolbanken ook geregeld in voor een werkplek. Daar pas je toe wat je in de klas hebt geleerd en je doet nieuwe ervaringen op.
Je leraren komen op stagebezoek. Ook voor hen voegt dit een extra dimensie aan de lessen toe.

Stage 5 en 6 onthaal en recreatie: 2 blokstages van telkens 2 weken
Stage 5 onthaal, organisatie en sales: 1 dag tijdens de klassieke schoolweek en 2 blokstages van telkens 1 week.
Stage 6 onthaal, organisatie en sales: anderhalve dag tijdens de klassieke schoolweek en 2 blokstages van telkens 1 week.
Stage 7 bso: anderhalve dag tijdens de klassieke schoolweek en een blokstage van 1 week.

 

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

Lessentabel

5 6
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke vorming 3 3
Nederlands 3 2
Engels 3 3
Frans 3 3
Duits 0 2
wiskunde 2 2
onthaal en recreatie (incl. werkplekleren en stage)
onthaal 5 6
recreatie 7 9
ict 2 0

Wat erna

Na de derde graad Onthaal en recreatie kan je terecht op de arbeidsmarkt. Een Se-n-Se opleiding behoort tot mogelijkheden. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Als je zeker bent van je stuk kan je inschrijven.