5-6 onthaal, organisatie en sales

3e graad / Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Download brochure

Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. De studierichting biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is het gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten.

Je bent communicatief en sociaalvaardig. Je bent geboeid door de werking van een onderneming en je hebt interesse voor onthaal- en verkoopactiviteiten. Je bent ICT-vaardig om administratieve taken uit te voeren.

Typisch voor deze richting

  • Je leert dat communicatieve en sociale vaardigheden essentieel zijn in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Je verwerft digitale competenties die kaderen in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom gedigitaliseerd zijn.
  • Je maakt kennis met de werking van ondernemingen.
  • Je bestudeert de verkoop en marketing in de retailsector.
  • Je leert klanten onthalen en informeren, beperkte administratieve taken uitvoeren. Dit alles in functie van onthaal van klanten.
  • Je maakt kennis met winkelverkoop in een B2C (business to consumer) omgeving.
  • In de vakken Engels en Frans ligt de nadruk op communicatieve vaardigheden binnen de context. In het vak Duits ligt de nadruk op zelfredzaamheid.

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Een arbeidsmarktgerichte finaliteit bereidt je voor op de arbeidsmarkt.
De richtingen combineren voornamelijk technische vorming met praktijk.

Extra's

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

We zetten in op het contact met het bedrijfsleven door bv. bedrijfsbezoeken of 'Ondernemer voor de klas'. Je ruilt de schoolbanken ook geregeld in voor een werkplek. Daar pas je toe wat je in de klas hebt geleerd en je doet nieuwe ervaringen op.
Je leraren komen op stagebezoek. Ook voor hen voegt dit een extra dimensie aan de lessen toe.

Stage 5 en 6 onthaal en recreatie: 2 blokstages van telkens 2 weken
Stage 5 onthaal, organisatie en sales: 1 dag tijdens de klassieke schoolweek en 2 blokstages van telkens 1 week.
Stage 6 onthaal, organisatie en sales: anderhalve dag tijdens de klassieke schoolweek en 2 blokstages van telkens 1 week.
Stage 7 bso: anderhalve dag tijdens de klassieke schoolweek en een blokstage van 1 week.

 

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

Lessentabel

5 6
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke vorming 3 3
Nederlands 2 2
Frans 3 2
Engels 2 1
Duits 0 (2)
wiskunde 2 2
onthaal, organisatie en sales (incl. stage en werkplekleren)
onthaal 4 4
sales 4 4
stage 8 (8) - 10

Wat erna

Na de derde graad Onthaal, organisatie en sales kan je terecht op de arbeidsmarkt. Een Se-n-Se opleiding behoort tot mogelijkheden. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Als je zeker bent van je stuk kan je inschrijven.