Verwarmingsinstallaties bso

7 verwarmingsinstallaties bso

3e graad / BSO
Download brochure

Mechanica ...

Hier draait het goed. IJzersterk, staalhard en duurzaam in de tijd!

Typisch voor deze richting

Het zevende jaar bso verwarmingsinstallaties is een praktische specialisatie. De leerlingen die slagen in dit zevende jaar behalen het diploma secundair onderwijs.

In dit jaar:

  • leer je verwarmingsinstallaties met duurzame energiebronnen installeren en onderhouden;
  • leer je CV -installaties afstellen met de nieuwste regel- en meetapparatuur;
  • oefen je het opsporen en rapporteren van storingen;
  • voer je herstellingen uit volgens vastgelegde procedures uit;
  • worden de algemene vakken verder uitgediept;
  • werken we samen met gespecialiseerde externe opleidingscentra (VDAB) en met bedrijven;
  • kun je het certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof en/of gasvormige brandstof GI (de vroegere G1 en G2) behalen met telkens de bijbehorende verwarmingsaudit.

Lessentabel

7
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2
Engels 2
project algemene vakken 6
lichamelijke opvoeding 2
TECHNISCH - PRAKTISCHE VAKKEN
technische vorming: verwarmingsinstallaties 8
uitvoering verwarmingsinstallaties 12
werkplekleren: stage 20 dagen

Wat erna

Na het zevende jaar bso verwarmingsinstallaties word je tewerkgesteld als verwarmingsinstallateur, onderhoudstechnicus.