Hoe werken wij?

Wanneer is de school open?

De school is open vanaf 7.30 u. Er is toezicht voorzien vanaf 8.00 u.

Over de middag is de schoolpoort dicht van 12.15 u. tot 13.10 u.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school open tot 17.30 u., op woensdag tot 12.15 u.

Wanneer starten en eindigen de lessen?
8.25 u. leerlingen aanwezig
8.30-9.20 u. 1ste les
9.20-10.10 u. 2de les
10.10-10.25 u. pauze
10.25-11.15 u. 3de les
11.15-12.05 u. 4de les
12.05-13.10 u. middagpauze (5de uur)
13.10-14.00 u. 6de les
14.00-14.50 u. 7de les
14.50-15.05 u. pauze
15.05-15.55 u. 8ste les
15.55-16.45 u. 9de les

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je 's middags op school blijft, kun je kiezen voor een middagactiviteit: sport, spelletjesmiddag, ondersteuning of leerlingenraad.

Is er studie?

Je kan gratis in de avondstudie blijven op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 u. tot 17.00 u.

Ook over de middag kan je studie volgen.

Kan je op school blijven eten?

Tussen 12.05 u. en 13.10 u. is het schoolrestaurant open en kan je:

 • warm eten (ruime keuze: twee verschillende schotels of vegetarisch - salad bar)
 • een broodje of koude schotel kopen
 • je eigen lunch meebrengen.

Je hoeft geen geld mee te brengen. Betalen gebeurt via de moneysafekaart. De ouders zetten geld op de kaart en hiermee kan je betalen.

Wat heb je allemaal nodig?
 • Schoolagenda
  We werken met een digitale schoolagenda. De vakleraar vult daar elk uur het onderwerp van de les in en plant er ook taken en toetsen. Je houdt zelf een planningsagenda bij. Dit is een papieren agenda die je helpt bij het plannen en studeren. Je schrijft erin welke lessen je moet leren en welke taken je moet maken. Je laat je agenda wekelijks ondertekenen door je ouders.
 • Boeken en laptop
  De boeken koop je aan via www.iddink.be en de laptop via Signpost. We bezorgen je in juni alle info over hoe je de boeken en de laptop kan bestellen.
 • Turngerei
  Je turngerei bestaat uit een blauwe of zwarte broek, een t-shirt van de school en sportschoenen. De T-shirt bestel je bij de firma Addax in Gullegem. Deze info krijg je in juni.
 • Smartschool en Microsoft Teams
  In Smartschool vind je naast de digitale agenda ook het rapportenprogramma Skore. Ook je ouders krijgen toegang tot Smartschool. Ze kunnen er je agenda en cijfers op elk moment nakijken. In Microsoft Teams vind je per vak opdrachten en oefeningen. Je kan er je huiswerk en opdrachten digitaal indienen.

Leerling staat centraal

Succeservaring

 • talenten van elke leerling
 • observatie en evaluatie
 • duidelijke vragen en opdrachten
 • constructieve feedback
 • remediëring

Communicatie

 • weekinfo voor leerlingen en ouders
 • persoonlijk leerlingencontact
 • gesprekken met klasleerkracht
 • oudercontacten en infomomenten

Veilige leeromgeving

 • bespreken individuele noden
 • studiekeuzebegeleiding
 • opvolgen welbevinden
 • actuele thema's: gezonde school, mediawijsheid,...

Krachtige leeromgeving

Stimulerend

 • een positief school- en klasklimaat samen met de klasleerkrachten, de vakleerkrachten en de opvoeders.

Inhoudelijk sterk

 • uitdagende leersituaties met maximale leerkansen voor elke leerling

Leren leren

 • zelfredzaamheid en zelfstandigheid door differentiatie met aandacht voor elke leerling.

Verhoogde zorg

Heeft u zoon of dochter specifieke noden, dan zoekt de zorgcoördinator samen met jullie en de vakleerkrachten naar aanpassingen binnen het schooltraject. Indien nodig, werken we ook samen met het leersteuncentrum Zuid.

Deze aanpassingen zijn soms niet redelijk of kunnen er niet voldoende voor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen. In dat geval zoeken we samen met de ouders en het CLB naar een oplossing.

Eerste graad

In de eerste graad hebben we het leerlabo en de huiswerkklas.

Huiswerkklas:
In de huiswerkklas kan je terecht met al de vragen waar je een extra beetje ondersteuning voor nodig hebt.
Je wordt hier geholpen met organisatie, leren leren en plannen. Hier kan je luidop je huiswerk oefenen of word je geholpen bij het maken van taken.

De huiswerkklas is de ideale werkomgeving voor die leerlingen die soms dat extra duwtje nodig hebben.

Leerlabo
Tijdens de leerlabo’s proberen we de leerlingen te begeleiden bij hun individueel leertraject.

Het gaat hier vooral over organiseren, plannen en leren studeren. Ze worden geholpen bij:

 • het maken van hun boekentas,
 • proberen samen een goede studieplanning op te stellen,
 • leren werken met verschillende instructies en reflecteren over hun behaalde resultaten.

De leerkrachten geven feedback om hun leerproces te bevorderen en dankzij het samenwerken met andere leerlingen kunnen ze ook van elkaar iets bijleren. Zo krijgen ze de kans om op hun tempo en op hun manier maximaal tot leren te komen. 

Tweede en derde graad

In de tweede en derde graad hebben we de middagondersteuning en leren-lerenklas.

Je wordt ook buiten de lessen zo optimaal mogelijk in jouw leerproces begeleid.  
Een vast team leerkrachten staat elke middag klaar om, vrijblijvend of op vraag, élke leerling maximale groeikansen te bieden.

Heb je vragen over een specifiek vak of wil je dat ene thema onder begeleiding wat extra inoefenen, dan kan je over de middag bij de vakspecifieke ondersteuning aansluiten.

Naast de middagstudie waar vooral de focus ligt op de algemene vakken, kan je over de middag ook in onze ateliers en werkplaatsen terecht. Daar helpen de praktijkcollega’s jou met individuele uitleg verder. 

Je kan daarnaast ook op vaste momenten in het leerlabo langsgaan, waar je bij leerkracht terecht kan met vragen rond plannen van grote opdrachten of voor het opstellen van een week- of examenplanning.

Ook aan ‘leren leren’ wordt de nodige aandacht besteed. 
Bij het begin van het schooljaar gaat een vast team in elke klas langs met een presentatie bomvol tips and tricks rond leren leren.  

Eerste schooldag

We nodigen de ouders en leerlingen van het eerste secundair uit eind augustus. Ze worden verwelkomd en krijgen uitleg over de eerste schoolweek.

Midden september is er een ontmoetingsavond voor alle ouders. Je kan er kennismaken met directie en de klasleerkracht van je zoon of dochter. Je krijgt uitleg over de algemene werking van de school en de specifieke werking van de richting/klas.