Wie is wie op campus Engineering

Leerlingen, ouders, leerkrachten kunnen altijd terecht bij het directieteam: Melissa Vlietinck (directeur tweede graad en OKAN), Koen Quaghebeur (directeur derde graad) en Inge Gorré (directeur eerste graad en DAS)

Geert Devolder coördineert alle afdelingen van campus Engineering. Alle leerlingen van het zevende jaar kunnen terecht bij Irmgard Callens.

We noemen ze sinds jaar en dag ‘de opvoeders’, maar om eerlijk te zijn is er geen naam die de lading volledig dekt. Onze opvoeders zorgen voor toezicht op de speelplaats, het restaurant, … ; ze zorgen voor een rustige studiesfeer in de avondstudie, ze beantwoorden alle eenvoudige en moeilijke vragen van de leerlingen, ze zijn een luisterend oor, een strenge maar rechtvaardige vader/moederfiguur die toeziet op het naleven van de regels … en daarnaast hebben ze administratieve taken. Kortom, ze zijn peper en zout in de schoolwerking.

Het opvoedersteam: Herman Marichal, Jenny De Neve, Jasper DevosGeert Van Belle, Geert Vanden Bogaerde, Fiora SilvaHeleen Gys, Aäron Leman

De leerlingbegeleiders bieden een luisterend oor voor schoolse of persoonlijke bekommernissen. In alle discretie zullen Naomi De Loof, Renée Dekens, Anton Naessens, Paul VanallemeerschCharlotte Volkaert en Irmgard Callens je proberen te helpen.  Ze luisteren, ondersteunen, coachen. Ze begeleiden de leerlingen ook bij het verwerven van een goede leerhouding. Ze wijzen je op het belang van notities nemen, planning, regelmaat etc.
 

De zorgcoördinatoren coördineren de zorgwerking per graad.

Naomi De Loof (eerste graad), Charlotte Volckaert (tweede graad) en Irmgard Callens (derde graad)

De stuurgroep en coördinatoren: Naomi De Loof (coördinator eerste graad), Evelien Coghe (coördinator tweede graad), Inge Lannoy (coördinator derde graad), Geert Devolder (TAC), Piet Opsomer, Jochen Dassonneville, Sebrecht Vanneste, Laura Demessemaeker (coördinator OKAN).

Op de wekelijkse vergadering bespreken de opvoeders, de leerlingbegeleiders, de directie en onze CLB-medewerker hoe ze jou het best kunnen helpen. Bij specifieke problemen stellen we na overleg een individueel begeleidingsplan op. Met heel concrete maatregelen proberen we je te helpen en te begeleiden. De school en het CLB werken nauw samen om je te ondersteunen bij je studiekeuzeproces op weg naar het hoger onderwijs. 

Jij en je ouders kunnen altijd gratis een beroep doen op de medewerkers van CLB Groeninge. Je kan CLB-medewerker Jorlie Snoeks contacteren via CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, Kortrijk. Tel. 056 24 97 00