Zorg en begeleiding op campus Engineering

EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING

We stimuleren elke leerling

 

Een positief school- en klasklimaat:

 • De vakleerkracht en de klastitularis staan op de eerste lijn. Zij zijn de spil van de krachtige leeromgeving en stimuleren daardoor de ontwikkeling van alle leerlingen.

 • Alle leerkrachten besteden aandacht aan het welbevinden van de leerlingen. Leerlingen moeten zich immers ook goed voelen om optimaal te functioneren.

 • De leerkrachten werken hierbij samen met de interne leerlingenbegeleiding.

We zetten in op inhoud

 

Elke leerling krijgt leersituaties die uitdagend zijn:

 • Er wordt gewerkt met leerrijke inhouden.

 • We sluiten aan bij de leefsituaties van de leerlingen.

 • We kiezen voor activerende werkvormen.

 • De leerlingen worden maximaal betrokken

 • Er zijn veel toepassingsactiviteiten waar er op een gepast niveau geoefend wordt.

We zetten in op leren leren

 

We hebben aandacht voor elke leerling:

 • We leren van de verschillen in de klas.

 • We maken gebruik van hulpmiddelen om de zelfredzaamheid te vergroten.

 • We evolueren naar individueel werken en zelfstandigheid.

 • We variëren in aanpak en werkvormen.

 • We differentiëren met aandacht voor elke leerling.

Voorstelling leerlingbegeleiders

Voorstelling klasleerkracht

WE VOLGEN LEERLINGEN SYSTEMATISCH OP

Aandacht voor de succeservaring van elke leerling

 

We observeren en evalueren regelmatig:

 • We leggen de nadruk op duidelijke vragen en opdrachten.
 • We bieden kansen om te remediëren.
 • We geven constructieve feedback en we hebben aandacht voor de talenten van elke leerling.

We communiceren met ouders en met leerlingen

 

 • We willen problemen voorkomen en werken vanuit de positieve kenmerken van de leerlingen.
 • We reflecteren met leerlingen persoonlijk via de leerlingencontacten.
 • We ontmoeten ouders op belangrijke momenten via de oudercontacten en de infomomenten.

We zorgen voor een veilige omgeving

 

 • Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen met een hulpvraag.
 • Er is op vele vlakken aandacht voor een goed zorgklimaat met aandacht voor individuele noden.
 • We begeleiden leerlingen bij het maken van een goede studiekeuze en houden rekening met het welbevinden van de leerling.
 • We brengen kennis en vaardigheden bij omtrent actuele thema’s uit de leefwereld van de leerlingen. We sensibiliseren omtrent belangrijke thema’s zoals gezondheid, pesten, sexting, verslaving,  verkeer…
 • Ouders zijn welkom op onze school.

AANDACHT VOOR LEERLINGEN, COMMUNICATIE MET OUDERS BINNEN EEN VEILIGE OMGEVING

VERHOOGDE ZORG

Ondanks de krachtige leeromgeving en de afstemming op de noden van de leerlingen, kan het gebeuren dat de basiszorg niet volstaat. In dit geval wordt er een oplossing gezocht voor de specifieke onderwijsbehoeften.

Een begeleidingsplan wordt opgemaakt volgens de specifieke noden van de leerling. Deze afspraken worden gemaakt in overleg met de leerling, de ouders, de leerkrachten.  Indien nodig, werken we ook samen met het ondersteuningsnetwerk.

Specifieke onderwijsbehoeften vragen om aanpassingen in de klas en / of de school.  Deze aanpassingen zijn soms niet redelijk voor de school of kunnen er niet voldoende voor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen. In dit geval wordt er samen met de ouders en het CLB gezocht naar een oplossing