Wie is wie in de derde graad

Leerlingen, ouders, leerkrachten kunnen altijd terecht bij het directieteam: Heidi Steegen en Nicole Casteele.

We noemen ze sinds jaar en dag ‘de opvoeders’, maar om eerlijk te zijn is er geen naam die de lading volledig dekt. Onze opvoeders zorgen voor toezicht op de speelplaats, het restaurant, … ; ze zorgen voor een rustige studiesfeer in de avondstudie, ze beantwoorden alle eenvoudige en moeilijke vragen van de leerlingen, ze zijn een luisterend oor, een strenge maar rechtvaardige vader/moederfiguur die toeziet op het naleven van de regels … en daarnaast hebben ze administratieve taken. Kortom, ze zijn peper en zout in de schoolwerking.

K3-OpvoedersEnOnthaalmedewerkers

De leerlingbegeleiders bieden een luisterend oor voor schoolse of persoonlijke bekommernissen. In alle discretie zullen Marieke Montaigne, Dries VantieghemKarien Duchi en Maxim Leplae je proberen te helpen.  Ze luisteren, ondersteunen, coachen.
Ze begeleiden de leerlingen ook bij het verwerven van een goede leerhouding. Ze wijzen je op het belang van notities nemen, planning, regelmaat etc. Zo bereiden we je in de 3e graad goed voor op studeren in hoger onderwijs. 
 

De coördinatoren regelen het praktische schoolleven. Je kunt bij hen terecht met vragen over proefwerkenregeling, lokalen, S-dagen, ...

Op de wekelijkse vergadering bespreken de opvoeders, de leerlingbegeleiders, de directie en onze CLB-medewerker hoe ze jou het best kunnen helpen. Bij specifieke problemen stellen we na overleg een individueel begeleidingsplan op. Met heel concrete maatregelen proberen we je te helpen en te begeleiden. De school en het CLB werken nauw samen om je te ondersteunen bij je studiekeuzeproces op weg naar het hoger onderwijs. 

Jij en je ouders kunnen altijd gratis een beroep doen op de medewerkers van CLB Groeninge. Je kan CLB-medewerker Jorlie Snoeks contacteren via CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, Kortrijk. Tel. 056 24 97 00