Een laptop voor elke leerling: FAQ

Vraag over ons laptopproject? Hier kan je een antwoord vinden op de meest gestelde vragen.

De schoollaptop kan aangekocht worden op factuur. Bij het bestellen kies je hiervoor de optie voor directe betaling.

Dat doe je op https://byod.academicshop.eu/guldensporencollege. Je hebt de keuze tussen wat kan in huurkoop of directe aankoop. Alles verloopt via onze partner Signpost.

De levering van het toestel gebeurt op school. Afhankelijk van de besteldatum wordt dit gepland aan het begin van het schooljaar of zo snel mogelijk daarna.

De levering omvat: toestel + adapter + beschermhoes + pen.

Beide zijn mogelijk. Wat ook je keuze is, in beide gevallen is het geleverde pakket, de garantie en gegarandeerde support dezelfde.
Bij kopen kan een factuur gevraagd worden.

De totale kostprijs van het toestel (inclusief service en garantieverlenging) kan je raadplegen op https://byod.academicshop.eu/guldensporencollege.

Prijzen vergelijken met andere laptops is zoals appelen met peren vergelijken. Je vindt ons toestel niet in de reguliere handel, omdat de school voor welbepaalde opties kiest. Ook heb je bij ons een service die een gewone aankoop niet geeft. Het Guldensporencollege maakt geen winst op de toestellen, de enige winst is leerwinst voor de leerling.

Leerlingen buiten het laptopproject kunnen het toestel zoals gebruikt op school rechtstreeks aankopen bij onze partner. We verwijzen hiervoor graag door naar hun webshop: https://www.academicshop.eu/.

De Vlaamse Ministerraad stelt in 2021 229 miljoen euro ter beschikking voor ICT-investeringen.

De school moet deze middelen inzetten voor leerlingen en deze middelen moeten vóór eind 2024 aangewend worden.

Het Guldensporencollege zal naast de investering in ICT – infrastructuur, de toegekende middelen gebruiken om een maandelijkse korting op de aankoop van de laptop aan leerlingen te geven.

Deze korting zal via de trimestriële leerlingenrekening naar de ouders gaan. Het exacte bedrag wordt jaarlijks bekeken afhankelijk van het aantal ingeschreven leerlingen. Dit voor alle klassen die verplicht een laptop dienen aan te schaffen.

Dit gedurende drie schooljaren, tot eind juni 2024. Het bedrag kan jaarlijks aangepast worden. Voor het schooljaar 2023-2024 werd het vastgelegd op €17/ maand.

Voortijdige uitstromers krijgen de korting voor het aantal maanden dat ze op onze school ingeschreven waren.

De batterijduur is geschikt om een volledige lesdag mee te gaan.

Je brengt je laptop altijd 100% opgeladen mee naar school. Breng je lader mee naar school als de laptop extra opgeladen moet worden. Bijkomend opladen op school is een uitzondering en kan -enkel na toelating van een leerkracht- in het lokaal waar je aanwezig bent.

We benadrukken dat de leerlingen geen 7 of 8 lesuren continu met hun laptop zullen werken. We streven naar een goede mix van verschillende onderwijsvormen.

Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: bv. kapotte schermen, valschade, gebroken hoeken, vochtschade,…. Voor de herstelling wordt een forfaitair bedrag van € 39 inclusief BTW per schadegeval aangerekend. Kosten daarboven wordt door de hersteller gedragen. De forfaitaire vergoeding voor schade wordt ook via deze domiciliëring geïnd. De vergoeding van € 39 zal geïnd worden bij de volgende maandelijkse betaling indien het toestel gehuurd wordt. Bij koop gebeurt de betaling afzonderlijk.

Deze schadegevallen worden individueel behandeld. Je kan defecten waarvoor je moet betalen bij een herstelling, niet opsparen. Als meerdere defecten geen verband met elkaar hebben wordt dat beschouwd als meerdere afzonderlijke schadegevallen. Je zal dan het forfaitair bedrag voor elk defect afzonderlijk moeten betalen.

De technicus die de herstelling uitvoert neemt de beslissing of een defect onder garantie valt of niet. Omwille van de continuïteit in het lesgebeuren kunnen ouders geen herstelling buiten garantie met bijhorende kost weigeren. De school en de technici die de herstellingen doen zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en oordelen in eer en geweten.

Via de normale kanalen (Smartschool en/of mail en/of telefonisch) worden de ouders verwittigd indien er kosten zijn bij een herstelling buiten garantie.

Is de herstelkost hoger is dan de nieuwwaarde van het toestel, vervalt dit systeem. De school neemt dan contact op met de ouders.

Je kan een persoonlijke touch geven aan de laptop maar hou het fatsoenlijk. Hou er rekening mee dat definitieve aanpassingen aan je laptop een stopzetten van de overeenkomst kan bemoeilijken.

Je kan je laptop voor schooldoeleinden gebruiken tijdens de (vervang-)studie.

Je bent beheerder op het eigen toestel. Je kan dus perfect zelf software installeren.

Persoonlijke data bewaar je steeds in OneDrive. Op deze manier kan alles automatisch teruggeplaatst worden na herstelling.

Controleer dit steeds voor elke herstelling. De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van data.

Vereist de schade aan het toestel een ingrijpen van de leverancier dan bezorgt de school de leerling een vervangtoestel (afhankelijk van de voorraad).

Voor laptops die buiten het eigen laptopproject vallen, kunnen we geen vervangtoestel voorzien.

Wanneer je de school verlaat heb je de keuze om de overeenkomst stop te zetten (waarbij je een verbrekingsvergoeding betaalt) of het toestel over te nemen (mits éénmalige betaling).
In dat laatste geval kan je hier nalezen hoe je je toestel loskoppelt van de school: https://digi-taal.guscoweb.be/schoolverlater-en-laptop-van-school/.

Het servicemodel van de schoollaptop omvat een diefstalverzekering voor diefstal buiten het schooldomein. Deze dekt enkel de gevallen waarbij het gaat om een diefstal met braak of onder bedreiging. Ouders moeten ook een aangifte doen bij de politie om van deze waarborg te genieten. In dit geval bedraagt de franchise 39 EUR.

 • Je draagt op elk moment goed zorg voor je toestel:
  • gebruik de beschermingshoes;
  • bewaar het toestel op een beschermde plaats, zowel tijdens als buiten de schooluren;
  • laat je toestel nooit onbewaakt achter;
  • je laptop is persoonlijk, deze geef je niet door;
  • op het einde van de schooldag neem je je laptop steeds terug mee naar huis;

Is er tijdens het schooljaar iets defect aan de laptop? Dan kan je deze altijd aanbieden op het onthaal van de campus. Geen nood, alle toestellen in het laptopproject hebben standaard 3 of 4 jaar garantie. Het eerste nazicht gebeurt op school. Lukt het niet om je toestel aan de praat te krijgen dan wordt er een afspraak gemaakt met een technieker die ter plaatse het toestel repareert.

Gebeurt er iets tijdens een schoolvakantie dan kan je steeds terecht bij onze partner. Contactgegevens kan je terugvinden op https://byod.academicshop.eu/guldensporencollege onder het luikje ‘Contacteer ons’.

Je meldt dit bij aanbieden ter herstelling. De school contacteert de ouders van beide leerlingen. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen wat betreft de oorzaak en de kosten van het voorval. De school stuurt de afrekening van de forfaitaire kost aan de leerling (ouders) van het toestel.

Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: bv. kapotte schermen, valschade, gebroken hoeken, vochtschade,…. Voor de herstelling wordt een forfaitair bedrag van € 39 inclusief BTW per schadegeval aangerekend. Kosten daarboven wordt door de hersteller gedragen. De forfaitaire vergoeding voor schade wordt ook via deze domiciliëring geïnd. De vergoeding van € 39 zal geïnd worden bij de volgende maandelijkse betaling indien het toestel gehuurd wordt. Bij koop gebeurt de betaling afzonderlijk.

Deze schadegevallen worden individueel behandeld. Je kan defecten waarvoor je moet betalen bij een herstelling, niet opsparen. Als meerdere defecten geen verband met elkaar hebben wordt dat beschouwd als meerdere afzonderlijke schadegevallen. Je zal dan het forfaitair bedrag voor elk defect afzonderlijk moeten betalen.

De technicus die de herstelling uitvoert neemt de beslissing of een defect onder garantie valt of niet. Omwille van de continuïteit in het lesgebeuren kunnen ouders geen herstelling buiten garantie met bijhorende kost weigeren. De school en de technici die de herstellingen doen zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en oordelen in eer en geweten.

Via de normale kanalen (mail en/of telefonisch) worden de ouders verwittigd als er kosten zijn bij een herstelling buiten garantie.

Is de herstelkost hoger is dan de nieuwwaarde van het toestel, vervalt dit systeem. De school neemt dan contact op met de ouders.

Persoonlijke data bewaar je steeds in OneDrive. Op deze manier kan alles automatisch teruggeplaatst worden na herstelling.

Controleer dit steeds voor elke herstelling. De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van data.

Vereist de schade aan het toestel een ingrijpen van de leverancier dan bezorgt de school de leerling een vervangtoestel (afhankelijk van de voorraad).

Voor laptops die buiten het eigen laptopproject vallen, kunnen we geen vervangtoestel voorzien.

Het servicemodel van de schoollaptop omvat een diefstalverzekering voor diefstal buiten het schooldomein. Deze dekt enkel de gevallen waarbij het gaat om een diefstal met braak of onder bedreiging. Ouders moeten ook een aangifte doen bij de politie om van deze waarborg te genieten. In dit geval bedraagt de franchise 39 EUR.

Is er tijdens het schooljaar iets defect aan de laptop? Dan kan je deze altijd aanbieden op het onthaal van de campus. Geen nood, alle toestellen in het laptopproject hebben standaard 3 of 4 jaar garantie. Het eerste nazicht gebeurt op school. Lukt het niet om je toestel aan de praat te krijgen dan wordt er een afspraak gemaakt met een technieker die ter plaatse het toestel repareert.

Gebeurt er iets tijdens een schoolvakantie dan kan je steeds terecht bij onze partner. Contactgegevens kan je terugvinden op https://byod.academicshop.eu/guldensporencollege onder het luikje ‘Contacteer ons’.

Gebeurt er iets tijdens een schoolvakantie dan kan je steeds terecht bij onze partner. Contactgegevens kan je terugvinden op https://byod.academicshop.eu/guldensporencollege onder het luikje ‘Contacteer ons’.

Je meldt dit bij aanbieden ter herstelling. De school contacteert de ouders van beide leerlingen. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen wat betreft de oorzaak en de kosten van het voorval. De school stuurt de afrekening van de forfaitaire kost aan de leerling (ouders) van het toestel.

 • Iedereen krijgt dezelfde mogelijkheden, zowel in klas als thuis.
 • Het gebruik van laptops in de klas bereidt leerlingen voor op de toekomstige arbeidsmarkt waarin technologische vaardigheden steeds belangrijker worden. De leerlingen leren nieuwe technologie gebruiken die verder gaat dan spelletjes en sociale media.
 • Leerlingen krijgen toegang tot digitale leermiddelen, die de traditionele lesmethoden kunnen aanvullen en verrijken.
 • Er kan gewerkt worden met digitale leerboeken en werkboeken. Deze zijn altijd actueel.
 • Flipping the classroom: de leerlingen kunnen presentaties, demofilms en studiemateriaal thuis bekijken en herbekijken. Zo komt er meer tijd vrij om moeilijkere delen van de leerstof uitvoeriger en op maat van de leerling te behandelen.
 • De leerkracht kan extra oefeningen aanbieden, zowel thuis als op school en daarbij ook de interactie met de leerling behouden.
 • Het wordt eenvoudiger om thuis leerstof opnieuw in te oefenen.
 • Samenwerken met andere leerlingen wordt gemakkelijker. De fysieke afstand is geen handicap.

Met een pen device kan de leerling het toestel ook als tablet gebruiken (dus interactie via het aanraakscherm) en kan de leerling met de digitale pen op het scherm schrijven, markeren en aanduidingen maken. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze werkvormen belangrijk zijn voor het actief verwerken van de leerstof.
Een pen device geeft de leerkracht bovendien meer vrijheid in het kiezen van een geschikte onderwijsmethode bij het aanbrengen van bepaalde leerinhouden. Hierdoor kunnen leerkrachten een boeiende en hedendaagse leeromgeving creëren.

We beschikken al over een aantal pen devices waarmee we het werken met digitale leermiddelen in de klas konden uittesten. We geloven nu nog meer in de grote meerwaarde van deze toestellen, mede door de vele positieve ervaringen van leerkrachten en leerlingen.

Het touchscreen en de digitale pen zorgen er immers voor dat de betrokkenheid van elke leerling in de les nog groter is. Er is meer interactie. Zo kunnen leerlingen vanop hun pen device op het smartboard noteren en samenwerken.

Ook het digitaal leren krijgt een actieve dimensie. Leerlingen markeren woorden in hun teksten, maken bijkomende notities in een PowerPoint, lossen wiskundige oefeningen op met ondersteuning van specifieke didactische wiskundige software, enz.

Een laptop is een aanzienlijke kost. Dat proberen wij te compenseren door andere kosten te beperken.

Het Guldensporencollege zal naast de investering in ICT - infrastructuur, de toegekende middelen (digi-sprong) gebruiken om een maandelijkse korting op de aankoop/huur van de laptop aan de leerlingen te geven.

Deze korting zal via de trimestriële schoolrekening naar de ouders gaan. Het exacte bedrag bekijken we jaarlijks opnieuw, afhankelijk van het aantal ingeschreven leerlingen. Voortijdige uitstromers krijgen de korting voor het aantal maanden dat ze op onze school ingeschreven waren.

Deze regeling geldt tot eind juni 2024. Het bedrag kan jaarlijks aangepast worden. Voor het schooljaar  2023-2024 is het bedrag vastgelegd op €17/maand.

Daarnaast willen wij onze leerlingen extra competenties meegeven die als essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden:

 • praktische ICT-vaardigheden: doelgericht communiceren, samenwerken,...
 • correct en kritisch omgaan met de nieuwe media.

Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: bv. kapotte schermen, valschade, gebroken hoeken, vochtschade,…. Voor de herstelling wordt een forfaitair bedrag van € 39 inclusief BTW per schadegeval aangerekend. Kosten daarboven wordt door de hersteller gedragen. De forfaitaire vergoeding voor schade wordt ook via deze domiciliëring geïnd. De vergoeding van € 39 zal geïnd worden bij de volgende maandelijkse betaling indien het toestel gehuurd wordt. Bij koop gebeurt de betaling afzonderlijk.

Deze schadegevallen worden individueel behandeld. Je kan defecten waarvoor je moet betalen bij een herstelling, niet opsparen. Als meerdere defecten geen verband met elkaar hebben wordt dat beschouwd als meerdere afzonderlijke schadegevallen. Je zal dan het forfaitair bedrag voor elk defect afzonderlijk moeten betalen.

De technicus die de herstelling uitvoert neemt de beslissing of een defect onder garantie valt of niet. Omwille van de continuïteit in het lesgebeuren kunnen ouders geen herstelling buiten garantie met bijhorende kost weigeren. De school en de technici die de herstellingen doen zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en oordelen in eer en geweten.

Via de normale kanalen (Smartschool en/of mail en/of telefonisch) worden de ouders verwittigd indien er kosten zijn bij een herstelling buiten garantie.

Is de herstelkost hoger is dan de nieuwwaarde van het toestel, vervalt dit systeem. De school neemt dan contact op met de ouders.

 

Een laptop die in een andere school dan het Guldensporencollege aangekocht is, maar waarbij alles ook via Signpost verloopt kan gebruikt worden. In bijna alle gevallen kan de support gewoon verder lopen.

De totale kostprijs van het toestel (inclusief service en garantieverlenging) kan je raadplegen op https://byod.academicshop.eu/guldensporencollege.

Prijzen vergelijken met andere laptops is zoals appelen met peren vergelijken. Je vindt ons toestel niet in de reguliere handel, omdat de school voor welbepaalde opties kiest. Ook heb je bij ons een service die een gewone aankoop niet geeft. Het Guldensporencollege maakt geen winst op de toestellen, de enige winst is LEERWINST voor de leerling.

We willen graag dat elke leerling optimaal kan deelnemen aan de lessen. Daarom is het belangrijk dat iedereen kan werken met een geschikte laptop. Heeft uw dochter/zoon een recente laptop die voldoet aan de minimale vereisten die we stellen, dan kan zij/hij die meebrengen. Maar u moet er wel rekening mee houden dat u zelf verantwoordelijk bent voor het oplossen van eventuele problemen. Wij kunnen hierbij geen ondersteuning of vervangtoestellen bieden. Is het toestel dat uw dochter/zoon gebruikt geschikt? Mogen wij u vragen onderstaande checklist af te vinken?

Specificaties

 • CPU: Ryzen 3 4300U of gelijkwaardig
 • Geheugen: minimaal 4GB voor de meeste richtingen/8GB geheugen noodzakelijk voor bepaalde opties. Informeer je bij inschrijving.
  Merk op: in het laptopproject bieden we enkel 8 GB aan. Zo kunnen onze toestellen gedurende de volledige looptijd van het contract zonder zorgen gebruikt worden. Zie de Bestel-knop op onze laptoppagina voor details.
 • Opslag: minimaal 128GB SSD (256GB aanbevolen)
 • Het toestel is een pendevice of er wordt gewerkt met een losse tekentablet (bv. Wacom One).
 • De batterijlevensduur van het gebruikte toestel is voldoende om een volledige schooldag (7 lesuren) zonder oplader te kunnen werken.
 • Voor de richting beeldende en audiovisuele kunsten gelden specifieke richtlijnen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met campus DAS.

Software:

 • Niet zeker? Controleer via de sneltoets Windows-toets + r (van run) > winver > ok.
 • Minimaal Windows 10 (v20H2). Windows 11 mag dus uiteraard ook.
  Doe eventueel een upgrade van Windows 10 naar 11 via de installatieassistent.
 • Andere besturingssystemen zijn niet toegelaten.
 • Zorg dat je beheerder (administrator) bent van het toestel en je dus alle software kan installeren die je nodig hebt.
 • De leerling (ouder) staat zelf in voor de installatie en configuratie van alle software noodzakelijk voor het volgen van de lessen.
  Hier lees je wat je zelf instelt: https://digi-taal.guscoweb.be/eigen-laptop-instellen/.

Beschikbaarheid: 

 • Ik begrijp dat ik als ouder zelf verantwoordelijk ben voor het oplossen van eventuele problemen met het toestel en dat de school hierin geen ondersteuning of vervangtoestellen kan bieden.
 • Ik begrijp dat als het toestel defect raakt, mijn zoon of dochter geen gelijkaardig toestel in bruikleen krijgt van de school en zelf zorgt voor een vervanging de volgende lesdag.
 • Ik begrijp dat het gebruik van een eigen toestel kan leiden tot verlies van continuïteit en problemen tijdens lessen, toetsen of proefwerken.

 

De Vlaamse Ministerraad stelt in 2021 229 miljoen euro ter beschikking voor ICT-investeringen.

De school moet deze middelen inzetten voor leerlingen en deze middelen moeten vóór eind 2024 aangewend worden.

Het Guldensporencollege zal naast de investering in ICT – infrastructuur, de toegekende middelen gebruiken om een maandelijkse korting op de aankoop van de laptop aan leerlingen te geven.

Deze korting zal via de trimestriële leerlingenrekening naar de ouders gaan. Het exacte bedrag wordt jaarlijks bekeken afhankelijk van het aantal ingeschreven leerlingen. Dit voor alle klassen die verplicht een laptop dienen aan te schaffen.

Dit gedurende drie schooljaren, tot eind juni 2024. Het bedrag kan jaarlijks aangepast worden. Voor het schooljaar 2021-2022 werd het vastgelegd op €17/ maand.

Voortijdige uitstromers krijgen de korting voor het aantal maanden dat ze op onze school ingeschreven waren.

Is er tijdens het schooljaar iets defect aan de laptop? Dan kan je deze altijd aanbieden op het onthaal van de campus. Geen nood, alle toestellen in het laptopproject hebben standaard 3 of 4 jaar garantie. Het eerste nazicht gebeurt op school. Lukt het niet om je toestel aan de praat te krijgen dan wordt er een afspraak gemaakt met een technieker die ter plaatse het toestel repareert.

Gebeurt er iets tijdens een schoolvakantie dan kan je steeds terecht bij onze partner. Contactgegevens kan je terugvinden op https://byod.academicshop.eu/guldensporencollege onder het luikje ‘Contacteer ons’.

We kiezen bewust voor het gebruik van een pen device. Dit toestel combineert de functies van een laptop én tablet. De leerling beschikt over een digitale pen om via het scherm te schrijven.
De voorgestelde laptop is een professioneel model. Onderdelen zijn van hogere kwaliteit en geschikt voor schoolgebruik. De laptop wordt geleverd met beschermhoes en past perfect in een boekentas of rugzak.

De schoollaptop komt met een licentie voor Windows 11. Daarnaast kan je -zolang je ingeschreven bent- gebruik maken van Office 365 op de schoollaptop.