Wie is wie op campus Plein

 

 

 

 

 

Maak kennis met campus Plein in 4 minuten.

Leerlingen, ouders, leerkrachten kunnen altijd terecht bij de directeur Philip Logie

We noemen ze sinds jaar en dag ‘de opvoeders’, maar om eerlijk te zijn is er geen naam die de lading volledig dekt. Onze opvoeders zorgen voor toezicht op de speelplaats, het restaurant, … ; ze zorgen voor een rustige studiesfeer in de avondstudie, ze beantwoorden alle eenvoudige en moeilijke vragen van de leerlingen, ze zijn een luisterend oor, een strenge maar rechtvaardige vader/moederfiguur die toeziet op het naleven van de regels … en daarnaast hebben ze administratieve taken. Kortom, ze zijn peper en zout in de schoolwerking.

De leerlingbegeleiders bieden een luisterend oor voor schoolse of persoonlijke bekommernissen. In alle discretie zullen Heleen Parmentier en Marjolein Peter je proberen te helpen.  Ze luisteren, ondersteunen, coachen.
Ze begeleiden de leerlingen ook bij het verwerven van een goede leerhouding. Ze wijzen je op het belang van notities nemen, planning, regelmaat etc.
 

De coördinatoren, Aline Verhoeve en Laura Vanneste, regelen het praktische schoolleven. Je kunt bij hen terecht met vragen over proefwerkenregeling, lokalen, uitstappen, ...

Op de wekelijkse vergadering bespreken de opvoeders, de leerlingbegeleiders, de directie en onze CLB-medewerker hoe ze jou het best kunnen helpen. Bij specifieke problemen stellen we na overleg een individueel begeleidingsplan op. Met heel concrete maatregelen proberen we je te helpen en te begeleiden. De school en het CLB werken nauw samen om je te ondersteunen bij je studiekeuzeproces op weg naar het hoger onderwijs. 

Jij en je ouders kunnen altijd gratis een beroep doen op de medewerkers van CLB Groeninge. Je kan CLB-medewerker Heidi Helewaut contacteren via CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, Kortrijk. Tel. 056 24 97 00
 

K3-CLBmedewerker