Wat betekent CLIL?

Wat betekent CLIL

De afkorting CLIL staat voor Content and language integrated learning. Dat betekent dat je de lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in een vreemde taal. Je volgt bijvoorbeeld geschiedenis in het Frans of economie in het Engels. Uiteraard gebeurt dat met de nodige ondersteuning en aangepaste lesmethodes.

Waarom kiest het Guldensporencollege voor CLIL-lessen?

De toekomst is meertalig. Onze school ligt in het centrum van Kortrijk, dichtbij de Franse grens. Samen met Lille en Tournai vormt het de Frans-Belgische Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik met meer dan 2.000.000 inwoners. Frans speelt een cruciale economische rol in de regio en voor veel jobs is een goede talenkennis noodzakelijk. Toch hoor je vaak dat beheersing van de tweede landstaal bij jongeren achteruitgaat. We zien CLIL als een manier om die trend te keren en leggen de lat hoog voor talen. Niet alleen voor Frans, maar ook voor Engels. Op die manier past het project perfect binnen ons pedagogisch project waarin we de nadruk leggen op kansen geven aan alle leerlingen.

Wat zijn de voordelen van CLIL voor de leerlingen?

CLIL-onderwijs sluit goed aan bij de natuurlijke manier waarop mensen taal leren: in een authentieke omgeving met veel interactie. Dat zorgt voor een grote motivatie. CLIL biedt kansen om vaker en in allerlei situaties een vreemde taal te spreken. Dat vergroot de spreekdurf. Daarnaast is er ook veel aandacht voor leerstrategieën en voor taalconstructies. Die inzichten kunnen leerlingen inzetten bij het studeren van andere vakken.

In welke talen kun je CLIL-lessen volgen?

Het Guldensporencollege organiseert CLIL:

  • In de eerste graad: in het Frans en het Engels
  • In de tweede graad: in het Frans en het Engels
  • In de derde graad: in het Frans en het Engels

Kun je volgend schooljaar in alle leerjaren CLIL volgen?

Ja. We startten op 1 september 2015 met CLIL-vakken in het eerste, het derde en het vijfde jaar. Vanaf 1 september 2016 organiseerden we ook CLIL in het tweede, het vierde en het zesde jaar. Op die manier kunnen eerstejaarsleerlingen die voor CLIL kiezen, zes jaar lang intensief hun spreek- en luistervaardigheid oefenen in allerlei contexten.

Harelbeke Zuid Plein Kaai
beeld muziek godsdienst, beeld geschiedenis godsdienst techniek
geschiedenis muziek Latijn/Grieks (cultuur) muziek muziek Latijn/Grieks (cultuur) geschiedenis aardrijkskunde
beeld beeld Latijn godsdienst
Latijn muziek cultuurwetenschappen
MOOC
esthetica Latijn

Veel gestelde vragen bij CLIL

CLIL is altijd een keuzeproject. Je kunt bij een CLIL-vak steeds kiezen of je het vak in de vreemde taal of gewoon in het Nederlands volgt. Je kunt na elk schooljaar ook kiezen of je met CLIL doorgaat of niet.

Een CLIL-les in de eerste en tweede graad verloopt niet volledig in het Frans of het Engels. We bouwen het meertalig onderwijs gradueel op.

In een CLIL-vak kan de leraar ervoor kiezen om bijvoorbeeld bepaalde hoofdstukken in het Frans te geven en de rest in het Nederlands. Hij kan er ook voor opteren de theorie in het Nederlands uit te leggen en alle oefeningen in het Engels maken. Binnen een les tijdelijk overschakelen naar het Nederlands is ook mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld om een moeilijk deel uit te leggen of als leerlingen ook de terminologie in het Nederlands moeten kennen.

Naarmate de leerlingen vorderingen maken, zal het gebruik van het Nederlands verminderen. In de derde graad zullen de lessen volledig in het Frans of het Engels verlopen. Ook verwachten we dat de leerlingen de vreemde taal consequent gebruiken tijdens de les.

De lessen met CLIL zijn er voor iedereen. Ze vergroten in de eerste plaats de spreekdurf en de motivatie om de taal te leren. CLIL zorgt ook voor een stimulerende leeromgeving. Alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of niveau, krijgen daardoor meer kansen om bij te leren. Uit onderzoek blijkt ook dat zowel sterke als minder sterke leerlingen beter gaan scoren.

In de eerste, tweede en derde graad willen we onze leerlingen voorbereiden op hoger onderwijs en een internationaal gerichte arbeidsmarkt. Daarom bieden we ook vakken in het Engels aan.  In veel hogere opleidingen krijgen studenten lessen in het Engels, wetenschappelijke publicaties zijn vaak in het Engels en het is de internationale voertaal in de economie en marketing, de ICT-wereld etc. CLIL is een goede voorbereiding daarop.

Ja. Ook al wordt het vak in de vreemde taal gegeven, de leraars moeten zowel voor de CLIL-groep als de niet-CLIL-groep dezelfde doelstellingen behalen. Onderzoek wijst uit dat het tempo in de CLIL-groep in het begin van het jaar wat lager ligt; dat tempoverschil wordt later in het schooljaar ingehaald.

De CLIL-groep en de niet-CLIL-groep worden op dezelfde manier geëvalueerd. Toetsen bestaan grotendeels uit dezelfde vragen. Jongere CLIL-leerlingen krijgen de vragen bij toetsen ook in het Nederlands en mogen in het Nederlands antwoorden. Hoe ouder de leerlingen worden, hoe meer de evaluatie volledig gebeurt in de vreemde taal.

In principe wel, als je kiest voor een richting waarbinnen CLIL wordt aangeboden. Om in te stappen in CLIL is toestemming nodig van de ouders en van de toelatingsklassenraad. Als een leerling het Nederlands onvoldoende beheerst, kan dat een reden zijn om een leerling te weigeren in de CLIL-groep.

Neen, je maakt een keuze voor een volledig schooljaar.

Neen, de leraars zijn opgeleid voor het vak dat ze geven, bijvoorbeeld geschiedenis, en de vreemde taal. Ze behaalden minimum een C1-niveau voor Frans of Engels. Ze beheersen daarnaast ook het Nederlands.