Hoe werken wij?

Wanneer is de school open?

De school is open vanaf 7.45 u.
Op maandag, dinsdag en donderdag is de school open tot 17.45 u., op woensdag tot 12.15 u. en op vrijdag tot 16.30 u.

Wanneer starten en eindigen de lessen?

De lessen beginnen om 8.30 u. en eindigen om 16.00 u., op woensdag om 12.05 u. De leerlingen worden door hun vakleerkracht opgehaald in de ochtendstudie. Na de pauzes vormen de leerlingen rijen op de speelplaats.

8.10-8.25 u. ochtendstudie
8.30-9.20 u. 1ste les
9.20-10.10 u. 2de les
10.10-10.25 u. pauze
10.25-11.15 u. 3de les
11.15-12.05 u. 4de les
12.05-13.30 u. middagpauze
13.30-14.20 u. 5de les
14.20-15.10 u. 6de les
15.10-16.00 u. 7de les
16.15-17.45 u. avondstudie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er studie?

Wie goede resultaten wil halen, moet planmatig, regelmatig en doelgericht studeren. In de ochtend- en avondstudie gebeurt dit onder toezicht. De studie is gratis

De ochtendstudie begint om 8.10 u. en duurt tot 8.25 u. Je kan in de avondstudie blijven op maandag, dinsdag en donderdag van 16.15 u. tot 17.45 u.

Kan je op school blijven eten?

Je kan over de middag in de eetzaal:

 • een warme maaltijd bestellen,
 • een broodje bestellen,
 • je eigen lunch meebrengen.

Je hoeft geen geld mee te brengen. Betalen gebeurt via de moneysafekaart.

Wat heb je allemaal nodig?
 • Schoolagenda
  De leraren noteren de lesonderwerpen, de taken en de toetsen op Smartschool in de digitale agenda. Leerlingen en ouders kunnen die online raadplegen.
  Daarnaast werk je met een papieren planningsagenda. Die agenda is, naast Teams, ook een communicatiemiddel tussen de school en je ouders. 
 • Schoolboeken
  Je handboeken en je werkboeken kan je aankopen via Iddink. Na de online bestelling worden ze thuis geleverd. Bij inschrijving krijg je hierover concrete informatie. Om je boeken op te bergen, kan je een kluisje huren.
 • Laptop
  Als school bereiden we voor op de wereld van morgen. Daarom vinden we het essentieel dat elke leerling op elk moment thuis een laptop ter beschikking heeft én die in alle lessen op school kan gebruiken. We adviseren een aankoop of huur via de school. Meer info op onze pagina laptopproject
 • Kledij voor LO
  Je gymgerei bestaat uit een donkerblauwe of zwarte sportshort, een t-shirt van de school en sportschoenen.
 • Smartschool en Microsoft 365
  In Smartschool vind je naast de digitale agenda ook het rapportenprogramma Skore. Ook je ouders krijgen toegang tot Smartschool. Ze kunnen er je agenda en cijfers op elk moment nakijken. In Microsoft 365 krijgt elke leerling een gratis account met alle toepassingen die nodig zijn voor de school. 
 • Moneysafe
  Alle leerlingen ontvangen een persoonlijke betaalkaart, die ze gebruiken voor allerlei betalingen op school. Leerlingen hoeven dus geen cash geld meer mee te brengen.
  Ouders kunnen het saldo op de Moneysafe betaalkaart aanvullen en altijd de verrichtingen raadplegen.

Brede basiszorg

Elke vakleerkracht bezorgt jou heel wat tips om te leren studeren. Als het voor een vak niet zo goed gaat, kan je hen extra uitleg vragen.
Voor een aantal vakken organiseren we op regelmatige basis inhaallessen.
Sommige leerlingen vinden het plannen en studeren moeilijk.  Zij kunnen extra begeleiding krijgen tijdens de lessen 'leren leren'.

Zorg op maat

Enkele leerlingen hebben nood aan extra ondersteuning.
Heb jij ADD, ASS, dyscalculie, dyslexie of een andere leerstoornis?
Dan zal de zorgcoördinator samen met jou en jouw ouders in kaart brengen waar jij nood aan hebt om het schoolgebeuren vlotter te laten verlopen.
We gieten alle afspraken in een begeleidingsplan en toetsen regelmatig af of de extra ondersteuningsmaatregelen het gewenste effect hebben.

Leerlingbegeleiding

De leerlingenbegeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen.
Ben je je lunch vergeten? Voel je je niet goed in je vel? Wens je avondstudie te volgen?
Ben je afwezig geweest? Heb je nood aan een gesprek? De leerlingenbegeleiders helpen jou graag verder.

We werken aan een actieve leerhouding. De leerlingen krijgen tips over hoe ze zich moeten organiseren, hoe ze informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen, hoe ze zich moeten voorbereiden op proefwerken, hoe ze zichzelf kunnen motiveren.

Na het eerste en tweede trimester organiseren we reflectiegesprekken met leerlingen om hen feedback en feedforward te geven over hun studiehouding en studieresultaten.

Meer info en praktische tips