Zorg en begeleiding op campus Zuid

Brede basiszorg

 

Elke vakleerkracht bezorgt jou heel wat tips om te leren studeren. Als het voor een vak niet zo goed gaat, kan je hen extra uitleg vragen.
Voor een aantal vakken organiseren we op regelmatige basis inhaallessen.
Sommige leerlingen vinden het plannen en studeren moeilijk.  Zij kunnen extra begeleiding krijgen tijdens de lessen 'leren leren'.

Zorg op maat

 

Enkele leerlingen hebben nood aan extra ondersteuning.
Heb jij ADD, ASS, dyscalculie, dyslexie of een andere leerstoornis?
Dan zal de zorgcoördinator samen met jou en jouw ouders in kaart brengen waar jij nood aan hebt om het schoolgebeuren vlotter te laten verlopen.
We gieten alle afspraken in een begeleidingsplan en toetsen regelmatig af of de extra ondersteuningsmaatregelen het gewenste effect hebben.

Leerlingenbegeleiding

 

De leerlingenbegeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen.
Ben je je lunch vergeten? Voel je je niet goed in je vel? Wens je avondstudie te volgen?
Ben je afwezig geweest? Heb je nood aan een gesprek? De leerlingenbegeleiders helpen jou graag verder.

Brede basiszorg

Zorg op maat

Bijles wiskunde

Bijles Frans

Leerlingbegeleiding