economie guldensporencollege tweede graad

3-4 biotechnologische STEM-wetenschappen

2e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

De studierichting

Biotechnische wetenschappen is een theoretische studierichting. Je combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je denkt conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Profiel van de leerling

Je hebt een brede interesse; zowel talen, wetenschappen, wiskunde en de brede maatschappelijk vakken interesseren je.
Je hebt specifiek interesse voor de kernwetenschappen biologie (studie van mens en natuur); fysica (studie van materie en straling); chemie (studie van de samenstelling en opbouw van stoffen) én wiskunde.

In een domeingebonden doorstroomrichting ligt de focus vooral op de theorie en minder op het toepassen of in de praktijk brengen.

Domeingebonden doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeingebonden geeft enerzijds weer tot welk domein de studierichting behoort. Daarnaast geeft ze ook richting voor de verdere studieloopbaan. Technologische wetenschappen behoort tot het domein ‘STEM’. In de derde graad en in het hoger onderwijs is het dan ook logisch om eveneens een richting binnen dit domein te volgen.

Lessentabel

Vak 3 4 (vanaf 2024-2025)
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
wiskunde 5 5
biologie 2 2
chemie 2 3
fysica 2 3
biotechnologische wetenschappen 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
maatschappelijke vorming 1 0
artistieke vorming 1 1
(keuze)project 1 0
informatica 1 1

Wat erna

De logische vervolgrichtingen voor de derde graad zijn biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen, taal en communicatiewetenschappen.
De studierichtingen moderne talen-wetenschappen, wetenschappen-wiskunde, bedrijfswetenschappen en informatica- en communicatiewetenschappen behoren tot de mogelijkheden op voorwaarde van het maken van een inhaalbeweging voor bepaalde vakken.

Ontdek de logische vervolgrichtingen: